โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ – BH กำไรช่วงแรกของปี โต 0.8%

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่ย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร งบช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ปี 2562 ประกาศออกมาแล้ว

อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล

รายได้ของโรงพยาบาลเติบโต

รายได้ของกิจกราร เดือนมกราคมถึงเดือนมีมีนาคมออกมาที่ 4,650 ล้านบาท ถ้าเทียบกับช่วงมกราคมถึงมีนาคมปีก่อนจะออกมาเติบโต 0.6%

รายได้ของโรงพยาบาลเติบโตมาจากอะไร?

หลักๆรายได้ของโรงพยาบาลเติบโตจากการผู้ป่วยต่างชาติที่มาใช้บริการมากขึ้น ถึงแม้ผู้ป่วไทยจะลดลงแต่ผู้ช่วยต่างชาติชดเชยส่วนนี้ได้หมด เพราะถ้าเทียบอัตราส่วนแล้วผู้ป่วย100คนของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จะมีผู้ป่วยต่างชาติ 67 คน ผู้ป่วยชาวไทย 33 คน

ต้นทุนหลักกิจการโรงพยาบาลลดลง

ต้นทุนหลักในการดำเนินกิจการโรงพยาบาลเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี2562 อยู่ที่ 2,495 ล้าบาท ลดลง 2.2% เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับโรงพยาบาบที่มีต้นทุนลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายคือ ค่าใช้จ่ายในการทำให้เกิดยอดชาย เช่น ค่านายหน้า ค่าทำPromotion ค่าทำการตลาด ค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มขึ้น จากงบเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ 78 ล้านบาทเพิ่มมาเป็น 115ล้านบาท ของงบเดือน มกราคมถึงเดือนมีนาคมปีนี้

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดการกิจการที่ไม่เกี่ยวกับต้นทุนโดยตรงเช่น ค่าทำเอกสาร เงินเดือนผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายบริหารเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2562 มีจำนวน 765 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากเดือน มกราคมถึงเดือนมีนาคม ปี2561 11.1% ส่วนใหญ่เป็น

ค่าเสื่อมและตัดจำหน่าย(ปกติทรัพย์สินต่างๆจะเสื่อมตามกาลเวลา เช่นตึกโทรมลงมูลค่าที่เรามีตอนแรกก็เปลี่ยนไป ดังนั้นเราต้องคิดมูลค่าลดลงตามกาลเวลาของทรัพย์สิน มาเป็นค่าใช้จ่าย) ค่าเสื่อมและตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท ส่วนใหญ่มากจาก อาคาร บี.ไอทาวเวอร์และซอฟ์แวร์ที่พึ่งซื้อมา

ค่าที่ปรึกษา เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท

บำรุงรักษาซอฟแวร์ เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าพนักงานเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง 7 ล้านบาท

สรุปกำไร

กำไรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ 4,733 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้น 0.8% เทียบกับเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2562