ภาพรวมหุ้น BGC ไตรมาส 3/2563 ผ่าน Oppday

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

เดิมทีมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 15 ธันวาคมว่าจะมีการซื้อกิจการ 3 กิจการจากบริษัทแม่ แต่ได้ทำการยกเลิกไป

3 กิจการประกอบด้วย

1. BGP ทำผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติก ทั้งผลิตแบบขวดและพวกฉลากต่างๆ

2. BVPกล่องกระดาษลูกฟูก

3. KBI เป็นบริษัทกระจกแผ่น

แต่ยกเลิกการประชุมผู้ถือหุ้นไปเพื่อทำการศึกษาการซื้อกิจการเพิ่มขึ้น

บริษัทยังคงเน้นการทำธุรกิจแพคเก้จจิ้งเป็นหลักอยู่ ถึงแม้จะมีธุรกิจพลังงานด้วยแต่ส่วนหลักที่ธุรกิจพยายามทำยังคงเป็นธุรกิจแพคเกจจิ้ง การขอซื้อธุรกิจก็เพื่อตอบโจทย์การดำเนินการหลักของธุรกิจ ที่ผ่านมาหลังจากที่ประกาศไปว่าจะซื้อกิจการทั้ง 3 ได้มีคำถามจากนักลงทุนว่าทำไมถึงซื้อกิจการ KBI ซึ่งผลประกอบการยังคงขาดทุนอยู่ และการซื้อกิจการทั้ง 3 อาจจะต้องเพิ่มทุน

จากการคาดการณ์ว่าบริษัทจะเติบโตขั้นต่ำ 2% ต่อไป ในปี 2022 จะต้องขึ้นเตาใหม่ มีสองตัวเลือกที่จะทำคือการทำเตาใหม่ในพื้นที่ใหม่ ทำใหม่ทั้งหมด หรือนำเตาเก่ามาใช้ การเลือกพื้นที่เตาเก่ามีทางเลือกอยู่ 2 ที่ ราชบุรีกับกบินทร์บุรี บริษัทเลือกกบิทร์บุรีเนื่องจากใกล้กับแหลมฉบัง เพื่อเน้นการส่งออก และนอกจากนั้นการที่เลือกบริษัทขาดทุนสามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีได้

ผลประกอบการไตรมาส3

ยอดขายไตรมาส 3 2563 เท่ากับ 2,531 ล้านบาท

ไตรมาส 3 2562 เท่ากับ 2,510 ล้านบาท

เติบโตจากเบียร์และซอฟดริ้ง

ยอดขาย 9 เดือน 2563 อยู่ที่7,896 ล้าน ลดลงจากปีที่แล้ว 3.1%

Net profit Margin 5.8%

Working Capital day 39.8

current ratio 0.59

D/E 2.03

ROA 3.6

ROE 11.5

EPS 9 เดือนแรก 0.57 บาทต่อหุ้น

ประกาศจ่ายปันผล 0.13 บาทต่อหุ้นคิดเป็น 60% ของกำไร

ธุรกิจพลังงานในประเทศเวียดนาม

BGC ถือหุ้นผ่าน SPM เพื่อถือหุ้น PKS เพื่อถือหุ้นเวียดนาม 67%