เครื่องหมายหลังชื่อหุ้นที่นักลงทุนต้องรู้

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

เครื่องหมายหลังชื่อหุ้นที่นักลงทุนต้องรู้ เครื่องหมายหุ้นจะต่อหลังจากชื่อหุ้น เป็นการสื่อสารและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นที่นักลงทุนต้องรู้ข้อมูล เพราะในบางครั้งนักลงทุนเองก็ไม่มีเวลาติดตามการลงทุนมากนัก ทำให้มีโอกาสพลาดข้อมูลสำคัญไป สำหรับเครื่องหมายหุ้นที่นักลงทุนควรรู้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ตระกูล X ตระกูลเตือนภัย ตระกูลT

ตระกูล x

ตระกูล X คือการขึ้นเครื่องหมายให้รู้ว่านักลงทุนที่ถือหุ้นตั้งแต่ขึ้นเครื่องหมายอยู่จะไม่ได้รับสิทธิที่ระบุไว้ เช่น เครื่องหมาย XD ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงว่า ไม่มีสิทธิได้รับปันผล ถ้าเครื่องหมาย XD ขึ้น วันที่ 5 มกราคม แสดงว่าถ้าเราถือหุ้นถึงวันที่ 4 ธันวาคม จนปิดตลาด เราจะมีสิทธิที่จะได้รับปันผล แต่พอวันที่ 5 เราสามารถขายหุ้นออกไปทันทีและยังไม่ได้รับเงินปันผลอยู่ แต่ถ้าคนซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไปจะไม่ได้รับปันผลในรอบนั้น ตระกูล X ประกอบไปด้วย

 • XD (Excluding Dividend)

คนที่ซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายXDจะไม่ได้มีสิทธิได้รับปันผลหุ้น

 • XR (Excluding Right)

คนที่ซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ขึ้น XR จะไม่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นใหม่

อ่านบทความ: เครื่องหมาย XR (Exclude rights) คืออะไร? กระทบราคาหุ้นยังไง?

อ่านบทความ: ทำไมบริษัทต้องเพิ่มทุน? หลังจากเพิ่มทุนแล้วราคาหุ้นจะเป็นเท่าไหร่?

 • XW (Excluding Warrant)

คนซื้อหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิในการรับ Warrant ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XW

อ่านบทความ:Warrant คืออะไร? และเครื่องหมาย XW คืออะไร?

 • XS (Excluding Short-term Warrant)

คนซื้อหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิในการรับ Warrant ระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XS จะเห็นได้ว่าเครื่องหมาย XS จะคล้ายกับ XW แต่จะต่างกันตรงที่เครื่องหมาย XS เป็น Warrant ระยะสั้น

 • XT (Excluding Transferable Subscription Right)  

คนที่ซื้อหุ้นตั้งแต่ขึ้นเครื่องหมาย XTใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิทธิได้

 • XI (Excluding Interest)

ผู้ซื้อหลักทรัพย์หลังจากขึ้นเครื่องหมาย XI ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย

 • XP (Excluding Principal)

ผู้ซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันขึ้นเครื่องหมายจะไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในรอบนั้น

 • XA (Excluding All):

คนที่ซื้อหลักทรัพย์หลังจากที่ขึ้นเครื่องหมาย XA จะไม่ได้รับสิทธิทั้งหมด

 • XM (Excluding Meetings) 

ผู้ซื้อตั้งแต่ขึ้นเครื่องหมาย XM จะไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

 • XN (Excluding Capital Return) 

ผู้ซื้อตั้งแต่ขึ้นเครื่องหมาย XN ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน

 • XB (Excluding Other Benefit) : ผู้ซื้อตั้งแต่ขึ้นเครื่องหมาย XN ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ ในกรณีต่อไปนี้
  • สิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
  • สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
  •  สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
  • สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ

ตระกูลเตือนภัย

ว่ามีประเด็นเกี่ยวกับหุ้นที่สำคัญที่นักลงทุนควรรู้

 • CA ( Corporate action):

คือการขึ้นเครื่องหมายให้รู้ว่าจะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหุ้นภายใน 7 วันที่จะถึง

 • H (Trading Halt) :

การขึ้นเครื่องหมาย H ในหุ้นตัวไหน หุ้นตัวนั้นจะต้องหยุดทำการซื้อขายชั่วคราวเนื่องจากมี ข้อมูลบางอย่างที่กระทบกับราคาหุ้น ไม่ใช่สิ่งที่จะแย่เสมอไป ในบางครั้งบริษัทอาจจะยังไม่ได้ส่งข้อมูลสำคัญให้กับตลาดโดยความไม่ตั้งใจ

 • SP (Trading Suspension) :

มีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมาย H แต่ว่าบริษัทไม่สามารถส่งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์ได้จึงจำเป็นต้องขึ้นเครื่องหมาย SP ยังรวมถึงการที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ หรือการไม่ยอมส่งงบการเงิน

 • NP (Notice Pending) :

บริษัทมีข้อมูลที่จำเป็นจะต้องรายงาน แต่อยู่ในระหว่างรอข้อมูล

 • NR (Notice Received) :

หลังจากที่บริษัทได้ส่งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์แล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย NR เพื่อแสดงว่าบริษัทได้ส่งข้อมูลแล้ว

 • NC (Non-Compliance) :

บริษมีความสุ่มเสี่ยงที่จะต้องออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

 • ST (Stabilization) :

หุ้นของบริษัทจะทำการได้ทำการส่งมอบหุ้นคืนแก่เจ้าของ

ตระกูล T

เป็นตระกูลที่มีการสร้างเงื่อนไขในการซื้อขายเนื่องจากหุ้นตัวนั้นมีลักษณะสุ่มเสี่ง

T1 (Trading Alert Level 1)

นักลงทุนถ้าจะซื้อหุ้นตัวนี้ต้องใช้บัญชีประเภท cash balance เท่านั้น

T2 (Trading Alert Level 2)

นักลงทุนถ้าจะซื้อหุ้นตัวนี้ต้องใช้บัญชีประเภท cash balance เท่านั้น และห้ามนำหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมายมาคำนวณเป็นวงเงินในการซื้อขายหุ้น

T3 (Trading Alert Level 3)

นักลงทุนถ้าจะซื้อหุ้นตัวนี้ต้องใช้บัญชีประเภท cash balance เท่านั้น ห้ามนำหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมายมาคำนวณเป็นวงเงินในการซื้อขายหุ้น และต้องไม่ให้มีการซื้อขายในลักษณะ Net settlement