ความรู้พื้นฐานก่อนที่จะเข้าไปสู่ตลาด FOREX

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

FOREX ย่อมาจาก Foreign exchange market แปลว่าตลาดซื้อขายเงินต่างประเทศ ก็คือตลาดแห่งการแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างประเทศ โดยจะเปลี่ยนจากสกุลเงินหนึ่งกลายเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งเช่น เปลี่ยนจากเงินบาทเป็นดอลลาร์ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อซื้อสินค้าระหว่างประเทศ การบริหารความเสี่ยงค่าเงินระหว่างประเทศ โดยจากการประเมินมีมูลค่าการซื้อขาย 5. ล้านๆดอลลาร์ต่อวัน

ตลาดการซื้อขาย FOREX คือแหล่งสำคัญในการซื้อขายเงินตรา สำหรับเงินตรานั้นเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ภายในโลกนี้ การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศก็มีความสำคัญด้วยเช่นกัน ถ้าหากเราต้องการซื้อเครื่องเทศจากอินเดีย เราจำเป็นต้องเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินรูปีถึงจะสามารถซื้อสินค้าจากประเทศอินเดียได้ ยังไปรวมถึงการท่องเที่ยวถ้าหากเราต้องการที่จะไปเที่ยวประเทศยุโรปเราก็ต้องแลกเงินบาทไปเป็นเงินยูโรเพื่อที่ะได้จ่ายเงินชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศยุโรป

FOREX จะต่างจากตลาดหุ้นโดยทั่วไปที่ไม่มีศูนย์กลางการซื้อขายที่แท้จริง อย่างตลาดหลักทรัพย์บ้านเราจะทำหน้าที่ควบคุมการซื้อขายหุ้น แต่ FOREX ไม่มีตัวกลางที่แท้จริง การซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับข้อตกลงแต่ละที่

ตลาด FOREX จริงๆแล้วมีคนที่ซื้อขายหลักๆคือพวกสถาบันการเงินอย่าง ธนาคาร ศูนย์การเงิน ทั่วโลก มีการซื้อขายตลอดเวลา 24 ชั่วโมงยกเว้นวันหยุด

ประวัตศาสตร์ตลาด FOREX

ยุคโบราณ

ยุคโบราณ รัฐที่ปกครองประเทศมีอำนาจผูกขาดการผลิตเงินตรา โดยมักจะผลิตเงินตราด้วยทองและเงิน เวลาทำการซื้อขายระหว่างรัฐจะมีการเปรียบเทียบมูลค่าทองคำหรือเงินที่ประเทศอื่นๆผลิตเหรียญออกมา ยกตัวอย่างประเทศกรีซผลิตเหรียญทองคำออกมาเล็กกว่าในประเทศอียิป กรีซต้องนำหลายเหรียญทองเพื่อซื้อสินค้ามูลค่าเท่ากับ 1 เหรียญทองอียิป นั่นเป็นที่มาว่าทำไมทองคำและเงินจึงมีบทบาทต่อค่าเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

ยุคกลาง

ยุคกลางเมื่อมีการเปิดบัญชีสมุดธนาคารสำหรับการซื้อขายสินค้า มีการสร้างสองคอลัมเพื่อเปรียบเทียบค่าเงินท้องถิ่นและค่าเงินต่างประเทศ

ก่อนยุคทันสมัย

ในปี 1850 เริ่มจาก Alex Brown และครอบครัวได้มีการซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศ และในปี 1880 ได้เป็นผู้นำการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสหรัฐ ในปี 1880 เป็นจุดเริ่มต้นการซื้อขายค่าเงินยุคทันสมัย การใช้ทองคำสำรองไว้สำหรับผลิตเงินเริ่มจากปีนี้

ยุคทันสมัย

ตั้งแต่ปี 1899 ถึงปี 1913 พบว่าการซื้อขายเงินตราเพิ่มขึ้น 10.8% การถือครองเพิ่มขึ้น 6.3%

สิ้นปี 1913 เกือบครึ่งหนึ่งของการซื้อขายตลาด Forex จะมีการใช้เงิน ปอนด์เสตอลิงในการซื้อขาย ในปี 1860 ในลอนดอนมีธนาคารต่างประเทศเพียง 3 แห่ง แต่พอในปี 1913 มีเพิ่มถึง 71 ธนาคาร ในปี 1902 มีโบรกเกอร์:ซื้อขายเงินเพียง 2 ที่ ต่อมาในปี 1924 มีโบรกเกอร์ถึง 40 บริษัท

ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

มีการทำสัญญา  Bretton Woods Accord โดยมีข้อตกลงไม่ให้มีความผันผวนเกินบวกลบไม่เกิน 1% ในปี 1954ได้มีการเปิดธนาคารระหว่างประเทศในญี่ปุ่น สามารถซื้อขายเงินตราต่างประเทศในฝั่งตะวันตก

ในฝั่งสหรัฐในปี 1971 ประธานาธิบดี Richard Nixon มีการเพิ่มความผันผวนโดยทำการยกเลิกสัญญาBretton Woods Accord โดยการทำสัญญา Smithsonian เพิ่มความผันผวนบวกลบ 2 เปอร์เซ็น การควบคุมค่าเงินทำให้มูลค่าการซื้อขายลดลงอย่างมากในสหรัฐ

ตลาดปิด

ด้วยเหตุที่มีสัญญาการควบคุมค่าเงินทำให้ประสิทธิภาพของตลาดลดลง มีการซื้อเงินดอลลาร์มูลค่าสูงเมื่อเยอรมันตะวันตกมีการซื้อเงินดอลลาร์มูลค่า 3 พันล้านเหรียญ จนมีเหตุการณ์การที่เยอรมันตะวันตกไม่สามารถคงสถานะความมั่นคงในระบบการเงินและระบบแลกเปลี่ยนเงินตราได้ทำให้มีการหยุดการซื้อขายไป 2 สัปดาห์

หลังปี 1973

ประเทศพัฒนาแล้วมีการปล่อยค่าเงินลอยตัวเคลื่อนไหวไปตามตลาด เสรีการนำเงินเข้าเงินออก ในฝั่งตะวันออก ธนาคารจีนให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงเงินตราต่างประเทศได้ในปี 1978 ในปี 1981 รัฐบาลเกาหลีมีการปล่อยค่าเงินการซื้อขายเงินตราอย่างเสรี

ผู้เล่นหลักในตลาด FOREX

ภาคธุรกิจ

จะสังเกตได้ว่าเวลาค่าเงินอ่อนหรือแข็งจะกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว การส่งออก-นำเข้า การซื้อขายสินค้าหรือได้รับบริการระหว่างประเทศจำเป็นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ธนาคารกลาง

ธนาคารกลางแต่ล่ะประเทศพยามยามควบคุม ปริมาณเงินในประเทศ อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้แ การควบคุมสามารถทำผ่านตลาด FOREX โดยการเพิ่มหรือลดเงินสำรองของประเทศ

เทรดดอร์

ตลาด FOREX มีการเคลื่อนไหวดังนั้น Trader ที่สามารถหาเงินได้ทุกตลาด ก็จะพยายามหาเงินจากตลาด Forex โดยเฉพาะนักลงทุนประเภท Hedgefund

Spot Market และ the Forwards Futures Markets 

เราจะพบว่ามี 3 ทางที่เราจะสามารถซื้อขายตลาด Forex ได้นั้นคือ

  • Spot Market
  • Forwards Markets
  • Futures Markets

ท่าเทียบทั้งสามตลาดเราจะพบว่าตลาด Spot Market มีการซื้อขายมูลค่าสูงที่สุดเพราะเป็นการซื้อขายเงินตราจริง ๆ เช่นการแลกเงินเพื่อไปต่างประเทศนั่นคือการซื้อขาย Spot Market

สำหรับ Forwards Market จะเป็นการทำข้อตกลงระหว่างสถาบันการเงินว่าจะทำการซื้อหรือขายเงินตรา โดยสัญญาว่าจะส่งมอบในอนาคต ในบางครั้งไม่มีการส่งมอบจริงๆ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายในตลาด Spot จะทำการจ่ายค่าชดเชยแทน

สำหรับตลาด Futures Markets จะมีลักษณะคล้ายกับ Forwards Market เพียงแต่ว่า Futures Market จะเป็นข้อตกลงที่มีมาตรฐาน มีความสำเร็จรูปมากกว่า Forwards Market ทำให้ง่ายต่อการทำการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์

ประโยชน์ของตลาด FOREX

  • ทำการลดความเสี่ยงความผันผวนเงินตราต่างประเทศ (Hedging)
    เวลาเราขายของไปต่างประเทศและจะได้รับค่าสินค้าเป็นเงินต่างประเทศ เพื่อป้องกันให้กำไรเราลดลงจนอาจจะกลายเป็นขาดทุนได้เราสามารถใช้ตลาด FOREX ในการควบคุมโดยอาจจะทำสัญญษ Futures หรือ Forward เพื่อกำหนดว่าเราจะได้รับเงนต่างประเทศเป็นจำนวนที่แน่นอน
  • เก็งกำไร (Speculations)
    ความผันผวนเป็นที่ชื่นชอบของนักเก็งกำไร ยิ่งตลาดมีความผันผวนเท่าไหร่ยิ่งทำให้มีโอกาสสร้างกำไรจากความผันผวนได้ ทำให้มีการเข้าตลาด Forex เพื่อเก็งกำไร