หลายล้านบัญชีต้องเซ็นยินยอมส่งข้อมูลให้สรรพากร เพื่อต้องไม่เสียภาษีสำหรับดอกเบี้ย

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

หลายล้านบัญชีต้องเซ็นยินยอมส่งข้อมูลให้สรรพากร เพื่อต้องไม่เสียภาษีสำหรับดอกเบี้ย

จากการที่ล่าสุดกรมสรรพสากรยืนยันว่าจะไม่มีการเก็บภาษีสำหรับดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาท แต่ต้องเซ็นยินยอมส่งข้อมูลให้กับสรรพากรที่นี้เรามาดูกันว่าในประเทศเรามีบัญชีทั้งหมดมูลค่าเท่าไหร่บ้างและมีจำนวนกี่บัญชี

จำนวนบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน

จำนวนเงินในบัญชีต่ำกว่า 50,000 บาท มีจำนวน 73,504,399 บัญชี มูลค่า 348,898 ล้านบาท

จำนวนเงินในบัญชีมูลค่าตั้งแต่ 50,001 บาท ถึง 100,000 บาท มีจำนวน 3,308,613 บัญชี มูลค่า 232,291 ล้านบาท

จำนวนเงินในบัญชีตั้งแต่ 200,001 ถึง 500,000บาท มีจำนวน 2,090,392 บัญชี มูลค่า 649,222 ล้านบาท

จำนวนเงินในบัญชีตั้งแต่ 500,001 ถึง 1,000,000 บาท มีจำนวน 870,764 บัญชี มูลค่า 602,227 ล้านบาท

จำนวนเงินในบัญชีตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท มีจำนวน742,150 บัญชี มูลค่า 1,635,005 ล้านบาท

จำนวนเงินในบัญชีตั้งแต่ 10,000,001 ถึง 25,000,000 บาท มีจำนวน 22,307 บัญชี มูลค่า 315,217 ล้านบาท

จำนวนเงินในบัญชีตั้งแต่ 25,000,001 ถึง 50,000,000 บาท มีจำนวน 3,872 บัญชี มูลค่า 131,735 ล้านบาท

จำนวนเงินในบัญชีตั้งแต่ 50,000,001 ถึง 100,000,000  บาท มีจำนวน  1,213บัญชี มูลค่า  80,889 ล้านบาท

จำนวนเงินในบัญชีตั้งแต่ 100,000,001 ถึง 200,000,000 บาท มีจำนวน 420 บัญชี มูลค่า 56,054 ล้านบาท

จำนวนเงินในบัญชีตั้งแต่ 200,000,001 ถึง 500,000,000 บาท มีจำนวน 173 บัญชี มูลค่า 50,689 ล้านบาท

จำนวนเงินในบัญชีตั้งแต่ 500,000,001 ขึ้นไป มีจำนวน 52 บัญชี มูลค่า 60,403 ล้านบาท

จากข้อมูลผู้อ่านก็สามารถดูได้คร่าวๆว่าจะมีจำนวนบัญชีเท่าไหร่ที่จะต้องต้องเซ็นยินยอมส่งข้อมูลให้กับสรรพากร เพื่อที่จะต้องไม่เสียภาษีสำหรับดอกเบี้ยต่ำกว่า 20,000 บาท กระบวนการต่อไปคือการที่ ภาคธนาคารต้องให้ข้อมูลแก่ประชาชนเท่าไปที่ยังไม่ทราบข้อมูลว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะต้องไม่เสียภาษีครับ