อยากเป็นนักลงทุนขั้นเทพต้องรู้จัก Backlog

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Backlog เป็นคำศัพท์ทางการเงิน ที่หมายถึงยอดขายของบริษัทในอนาคต เนื่องจากบริษัทไม่สามารถที่จะจัดส่งสินค้าหรือบริการได้ตอนนี้แต่จะสามารถนำส่งสินค้าหรือบริการได้ในอนาคต

การที่จะเกิด Backlogได้นั้นทางบริษัทจะต้องได้รับสัญญาว่าจ้างทำสินค้าหรือบริการจากลูกค้าและกำหนดให้มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการในอนาคต

สำหรับสาเหตุที่บริษัทมี ฺBacklog แทนที่จะเป็นยอดขายทันทีเกิดได้ 2 สาเหตๆหลักๆคือ

  1. เกิดจากบริษัทที่ผลิตหรือให้บริการไม่มีความสามารถในการจัดส่งสินค้าหรือบริการได้ในทันที ทำให้ต้องจัดส่งสินค้าหรือบริการในภายหลัง เช่น บริษัทได้คำสั่งซื้อผลิตสินค้า 1,000,000 ชิ้น แต่บริษัทสามารถผลิตสินค้าได้เพียงเดือนล่ะ 20,000 ชิ้น ทำให้บริษัทต้องทะยอยส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ
  2. เกิดจากลูกค้าบริษัท ต้องการใช้สินค้าหรือบริการต่างช่วงเวลากัน เช่น ลูกค้าต้องการได้อาหารสำหรับพนักงาน 1,000 คนตลอดระยะเวลา 1 ปี ทำให้ต้องกระจายส่งสินค้ารายวัน

ความสำคัญของ ฺBacklog ก็คือโอกาสที่บริษัทจะสามารถทำกำไรได้ในอนาคต ใช้สำหรับให้นักลงทุนคาดการณ์กำไรที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

จุดอ่อนของ ฺBacklog ก็คือการที่นักลงทุนยึดถือว่าเป็นรายได้ในอนาคตอย่างแน่นอน แต่ทว่า backlog อาจจะไม่สามารถกลายเป็นกำไรได้ อาจจะด้วยสาเหตุใดก็ตามทำให้เกิดความเสียหายต่อนักลงทุนได้