Cash account หุ้นเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มจากค่าธรรมเนียมตัดชำระราคาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีธนาคาร หรือ ATS (Automatic Transfer System)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

หลายคนมีการตกใจว่าเวลาทำการซื้อขายหุ้นผ่านบัญชี Cash account ทำไมอยู่ดีๆ ถึงโดนเก็บค่าธรรมเนียมอะไรก็ไม่รู้มาเพิ่มเติม สำหรับค่าธรรมเนียมตรงนั้นก็คือค่าธรรมเนียมตัดชำระราคาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีธนาคาร หรือ ATS (Automatic Transfer System)

ค่าธรรมเนียมตัดชำระราคาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีธนาคาร หรือ ATS (Automatic Transfer System) จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับธนาคารเนื่องจากทางธนาคารอำนวยความสะดวกในการหักเงินในบัญชีออมทรัพย์เพื่อนำเงินมาชำระค่าหุ้น แต่เดิมแล้วค่าใช้จ่ายตรงนี้ทางโบรกเกอร์ต่าง ๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง

แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยโยนภาระค่าธรรมเนียมตัดชำระราคาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีธนาคาร หรือ ATS (Automatic Transfer System) ให้แก่ลูกค้า โดยมีข้ออ้างว่ามีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้ต้องโยนภาระให้แก่ลูกค้า

แต่ก็มีกระแสต่อต้าานว่าจะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้แก่รายย่อยโดยไม่จำเป็น ทำให้เกิดปัญหาว่าในอนาคตจำนวนรายย่อยในตลาดมีโอกาสลดลงไปอีก แต่ทว่าก็มีการตอบตรงนี้ว่ารายย่อยสามารถเลือกที่จะไปซื้อขายผ่านบัญชี Cash balance ได้ ไม่จำเป็นจะต้องซื้อขายผ่านบัญชี Cash Account ที่มีค่าธรรมเนียมตัดชำระราคาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีธนาคาร หรือ ATS (Automatic Transfer System)