คำสั่งหุ้น ATO คืออะไร? เหมาะสำหรับใคร? ความเสี่ยงของคำสั่ง ATO คืออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

คำสั่งหุ้น ATO คือการที่เราสั่งซื้อหรือขาย ในช่วงก่อนเปิดตลาดหุ้น เมื่อตลาดหุ้นเปิดไม่ว่าราคาเปิดของตลาดหุ้นจะเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องซื้อหรือขายหุ้นในราคานั้น ซึ่ง ATO จะมีิสิทธิที่ส่งคำสั่งหุ้นก่อนคนที่สั่งหุ้นระบุราคา

ATO เหมาะสำหรับใคร

ATO เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหุ้นหรือขายหุ้นโดยไม่สนใจความแตกต่างราคาหุ้เท่าไหร่

ความเสี่ยงของคำสั่ง ATO คืออะไร?

ในหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่อง การส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคา ATO จะทำให้ราคากระโดดมาก ทำให้ได้ราคาหุ้นที่ไม่สมควรได้