คำสั่งหุ้น ATC คืออะไร? เหมาะสำหรับใคร? ความเสี่ยงของคำสั่ง ATC คืออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

คำสั่งหุ้น ATC คือการที่เราสั่งซื้อหรือขาย ในช่วงก่อนตลาดหุ้นปิด เมื่อตลาดหุ้นเปิดไม่ว่าราคาปิดของหุ้นในตลาดหุ้นจะเป็นเท่าไหร่เราก็จำเป็นต้องซื้อหรือขายหุ้นในราคานั้น ซึ่ง ATC จะมีิสิทธิที่ส่งคำสั่งหุ้นก่อนคนที่สั่งหุ้นระบุราคาเป็นตัวเลข

ATO เหมาะสำหรับใคร

ATC เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหุ้นหรือขายหุ้นโดยไม่สนใจความแตกต่างราคาหุ้นเท่าไหร่ ในช่วงตลาดปิด

ความเสี่ยงของคำสั่ง ATC คืออะไร?

ในหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่อง การส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคา ATC จะทำให้ราคากระโดดมาก ทำให้ได้ราคาหุ้นที่ไม่อยากได้