เจาะลึกข้อมูลที่ไม่สมมาตร (Asymmetric information) ประโยชน์จากการรู้ไม่เท่ากัน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ข้อมูลที่ไม่สมมาตร (Asymmetric information) นั้นก็เหมือนกับคำที่บอก ข้อมูลไม่เท่ากัน ไม่สมส่วน หรือข้อมูลที่ไม่สมดุล โดยทั่วไปจะใช้ในการอ้างอิงถึงข้อตกลงทางธุรกิจบางประเภทหรือการจัดการทางการเงินที่ฝ่ายหนึ่งมีข้อมูลมากกว่าหรือละเอียดกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่สมมาตรเริ่มต้นขึ้นก่อนการทำธุรกรรมใดๆ เกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้ว ฝ่ายหนึ่งมีข้อมูลมากกว่าอีกฝ่ายก่อนทำธุรกรรมตั้งแต่แรก โดยมักมีเจตนาเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดีกว่าที่ถึงกำหนดชำระ พิจารณาตัวอย่างเช่นการขายรถยนต์มือสอง บุคคลหรือตัวแทนจำหน่ายที่จำหน่ายรถยนต์มักรู้จักรถมากกว่าที่จะส่งต่อไปยังผู้ซื้อ

ข้อมูลที่ไม่สมมาตร (Asymmetric information) มีอยู่ในข้อตกลงบางอย่างกับผู้ขายและผู้ซื้อโดยฝ่ายหนึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่งได้ ซึ่งมักจะเป็นกรณีนี้ในการขายสินค้า ตัวอย่างเช่น หากเจ้าของบ้านต้องการขายบ้าน พวกเขาก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับบ้านมากกว่าผู้ซื้อ พวกเขาอาจรู้ว่าพื้นไม้มีเสียงดังเอี๊ยด บ้านหนาวเกินไปในฤดูหนาว หรือเพื่อนบ้านส่งเสียงดังเกินไป ข้อมูลที่ผู้ซื้อจะไม่รู้จนกว่าจะซื้อบ้านเสร็จ ผู้ซื้ออาจรู้สึกว่าพวกเขาจ่ายเงินซื้อบ้านมากเกินไปหรือจะไม่ซื้อเลยหากพวกเขามีข้อมูลนี้ล่วงหน้า

ข้อมูลที่ไม่สมมาตร (Asymmetric information) ยังสามารถถูกมองว่าเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและการแบ่งส่วนความรู้ ซึ่งนำไปใช้กับการค้าทางเศรษฐกิจใดๆ ตัวอย่างเช่น แพทย์มักรู้เรื่องการปฏิบัติทางการแพทย์มากกว่าผู้ป่วย ท้ายที่สุดแล้ว แพทย์มีพื้นฐานการศึกษาของโรงเรียนแพทย์ที่กว้างขวางซึ่งผู้ป่วยโดยทั่วไปไม่มี หลักการนี้ใช้กับสถาปนิก ครู เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทนายความ วิศวกร ผู้ฝึกสอนฟิตเนส และผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน ข้อมูลที่ไม่สมมาตรจึงมักเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในการเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อมูลที่ไม่สมมาตร (Asymmetric information) ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไป อันที่จริง การเพิ่มข้อมูลที่ไม่สมดุลเป็นผลที่ต้องการของเศรษฐกิจตลาดที่เข้มแข็ง เนื่องจากพนักงานมุ่งมั่นที่จะมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในสาขาที่ตนเลือก พวกเขาจึงมีประสิทธิผลมากขึ้น และสามารถให้คุณค่าที่มากขึ้นแก่คนงานในสาขาอื่นๆ ได้

ตัวอย่างเช่น ความรู้ของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีค่ามากกว่าสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่นักลงทุน เช่น ชาวนาที่อาจสนใจในการซื้อขายหุ้นอย่างมั่นใจเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ ในทางกลับกัน นายหน้าค้าหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องรู้วิธีปลูกพืชผลหรือเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อเลี้ยงตัวเอง แต่สามารถซื้อสินค้าจากร้านขายของชำที่เกษตรกรจัดหาให้

ในแต่ละธุรกิจการค้าของตน ทั้งชาวนาและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างก็มีความรู้ที่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ทั้งคู่ได้รับประโยชน์จากการค้าขายและการแบ่งงานกัน

ทางเลือกหนึ่งสำหรับข้อมูลที่ไม่สมมาตร (Asymmetric information) ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คือให้พนักงานศึกษาทุกสาขา แทนที่จะเชี่ยวชาญในสาขาที่พวกเขาสามารถให้คุณค่าสูงสุด อย่างไรก็ตาม นี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ทำไม่ได้ โดยมีค่าเสียโอกาสสูงและอาจให้ผลผลิตรวมลดลง ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการครองชีพต่ำลง

ในบางสถานการณ์ ข้อมูลที่ไม่สมมาตร (Asymmetric information) อาจมีผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับการฉ้อโกง เช่น การเลือกที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่บริษัทประกันภัยประสบความน่าจะเป็นของการสูญเสียอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากความเสี่ยงที่ไม่ได้เปิดเผยในขณะที่ขายกรมธรรม์

ตัวอย่างเช่น หากผู้เอาประกันภัยปกปิดความจริงที่ว่าพวกเขาเป็นผู้สูบบุหรี่หนักและมักทำกิจกรรมสันทนาการที่เป็นอันตราย การไหลของข้อมูลที่ไม่สมดุลนี้ถือเป็นการเลือกที่ไม่พึงประสงค์และอาจขึ้นค่าเบี้ยประกันสำหรับลูกค้าทุกคน ส่งผลให้ผู้ที่มีสุขภาพดีต้องถอนตัว วิธีแก้ปัญหาคือให้ผู้ให้บริการประกันชีวิตดำเนินการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างละเอียดและตรวจสุขภาพโดยละเอียด จากนั้นจึงเรียกเก็บเบี้ยประกันแบบต่างๆ ให้กับลูกค้าตามโปรไฟล์ความเสี่ยงที่เปิดเผยโดยสุจริต

ข้อมูลอสมมาตรมีอยู่นอกเศรษฐศาสตร์เช่นกัน ข้อมูลที่ไม่สมส่วนสามารถมีอยู่ในทุกแง่มุมของชีวิต แต่มีที่เดียวที่พบได้ภายในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมือง

ผู้นำของประเทศต่าง ๆ พบปะกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำข้อตกลงทางการค้าและสร้างพันธมิตร ข้อมูลที่ไม่สมดุลในสถานการณ์ดังกล่าวสามารถนำไปสู่ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมสำหรับประเทศหนึ่งมากกว่าอีกประเทศหนึ่ง ในกรณีร้ายแรง ในที่สุด สงครามก็สามารถแตกออกได้เนื่องจากความรู้ที่ไม่สมดุลจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และในกรณีเช่นนี้ ฝ่ายที่ชนะหรือฝ่ายที่ได้รับสิทธิในการบังคับเงื่อนไขยอมแพ้คือฝ่ายที่เก็บข้อมูลหรือข้อมูลที่ดีกว่าเกี่ยวกับกองกำลังของตนและกลยุทธของฝ่ายตรงข้าม