มาทำความรู้จักกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Companies – AMC)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Companies – AMC) เป็นบริษัทที่ลงทุนกองทุนรวมในนามของลูกค้า ทุนใช้ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ บริษัทบริหารสินทรัพย์มักถูกเรียกว่าผู้จัดการเงินหรือบริษัทจัดการเงินเช่นกัน

นักลงทุนรายย่อยมักขาดความเชี่ยวชาญและทรัพยากรในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นนักลงทุนจำนวนมากจึงพึ่งพาบริษัทจัดการเพื่อลงทุนแทนตน

บริษัทจัดการสินทรัพย์มักเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดในวงกว้าง ด้วยเงินทุนจำนวนมาก พวกเขาสามารถใช้การกระจายความเสี่ยงและกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุน

โดยทั่วไป บริษัทบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Companies – AMC) จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับลูกค้าซึ่งเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการ (AUM) AUM เป็นเพียงจำนวนเงินทุนทั้งหมดที่นักลงทุนจัดหาให้

กองทุนบริหารสินทรัพย์อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 2% สำหรับ AUM พิจารณาเป็นตัวอย่างผู้จัดการสินทรัพย์ที่ดูแลกองทุน 100 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมสำหรับหนึ่งปีหรือช่วงเวลาอื่นจะเท่ากับ 2 ล้านบาท

กองทุนป้องกันความเสี่ยงมีชื่อเสียงในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงกว่ามาก บางครั้งอาจสูงถึง 20% อย่างไรก็ตาม กองทุนป้องกันความเสี่ยงใช้กลยุทธ์การลงทุนนอกรีตและเชิงรุกเพื่อสร้างผลตอบแทน

บริษัทบริหารสินทรัพย์เรียกว่าบริษัท “ฝ่ายซื้อ” หมายความว่าพวกเขาช่วยลูกค้าในการซื้อการลงทุน พวกเขาตัดสินใจโดยพิจารณาจากการลงทุนที่จะซื้อ

ในทางตรงกันข้าม บริษัท “ฝั่งขาย” เช่นวาณิชธนกิจและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะขายบริการด้านการลงทุนให้กับ บริษัท ด้านซื้อและนักลงทุนรายอื่น บริษัทฝั่งขายให้การวิจัยตลาดและช่วยแจ้งข้อมูลที่มีค่าแก่บริษัทฝั่งซื้อเพื่อดึงดูดบริษัทฝั่งซื้อให้ทำธุรกรรมกับพวกเขา

โบรกเกอร์และ บริษัทบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Companies – AMC) ทับซ้อนกันในหลาย ๆ ด้าน นอกจากการซื้อขายหลักทรัพย์และการวิเคราะห์แล้ว โบรกเกอร์หลายรายยังให้คำแนะนำและจัดการพอร์ตการลงทุนของลูกค้า มักจะผ่านแผนกพิเศษ “การลงทุนส่วนตัว” หรือ “การบริหารความมั่งคั่ง” หรือสาขาย่อย หลายแห่งยังมีกองทุนรวมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โบรกเกอร์ของพวกเขาอาจทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า พูดคุยถึงเป้าหมายทางการเงิน แนะนำผลิตภัณฑ์ และช่วยเหลือลูกค้าในรูปแบบอื่นๆ

แม้ว่าโดยทั่วไป บริษัทนายหน้าจะยอมรับลูกค้าเกือบทุกคน โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินที่พวกเขาต้องลงทุน และบริษัทเหล่านี้มีมาตรฐานทางกฎหมายในการให้บริการที่ “เหมาะสม” เหมาะสมหมายความว่าตราบใดที่พวกเขาพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการกองทุนอย่างชาญฉลาด และสอดคล้องกับเป้าหมายที่ลูกค้าระบุไว้ พวกเขาจะไม่รับผิดชอบหากลูกค้าสูญเสียเงิน

ในทางตรงกันข้าม บริษัทบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Companies – AMC) ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งมีมาตรฐานทางกฎหมายที่สูงกว่า โดยพื้นฐานแล้ว ผู้รับมอบอำนาจต้องดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนตลอดเวลา หากพวกเขาไม่ทำเช่นนั้น พวกเขาต้องเผชิญกับความรับผิดทางอาญา พวกเขายึดถือมาตรฐานที่สูงกว่านี้โดยส่วนใหญ่เนื่องจากผู้จัดการเงินมักจะมีอำนาจในการซื้อขายตามที่เห็นสมควรเหนือบัญชี นั่นคือ พวกเขาสามารถซื้อ ขาย และตัดสินใจลงทุนในอำนาจหน้าที่ของตน โดยไม่ต้องปรึกษากับลูกค้าก่อน ในทางตรงกันข้าม โบรกเกอร์ต้องขออนุญาตก่อนทำการซื้อขาย

บริษัทบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Companies – AMC) มักจะทำการซื้อขายผ่านนายหน้าที่กำหนด นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นั้นยังทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลที่ได้รับมอบหมายซึ่งถือหรือเป็นเจ้าของบัญชีของนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Companies – AMC) ยังมีแนวโน้มที่จะมีเกณฑ์การลงทุนขั้นต่ำที่สูงกว่าโบรกเกอร์ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมมากกว่าค่าคอมมิชชั่น