เจาะลึกอัตราส่วน ARPU (Average revenue per user)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ในแต่ละอุตสาหกรรมมักมีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ วันนี้เราจะมาพูดถึงอัตราส่วน ARPU (Average revenue per user) ในไทยเองมักจะพูดถึงอัตราส่วนนี้ในธุรกิจโทรคมนาคมอย่าง ADVANC DTAC TRUE แต่จริงๆแล้ว อัตราส่วน ARPU (Average revenue per user) ใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม

ARPU (Average revenue per user) แปลตรงตัวแปลว่า รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ 1 คน จะใช้ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การให้บริการเครือข่าย บริการมีเดียต่างๆ

ส่วนใหญ่แล้ว APRU จะออกมาเป็นรูปต่อเดือนหรือต่อปี

เช่น

ผู้ให้บริการเครือข่ายบริษัท A มี APRU 200 บาทต่อเดือน

แปลว่า ผู้ให้บริการเครือข่ายบริษัท A ให้บริการแล้วสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 200บาทต่อคนต่อเดือน

หลักการคำนวณหา ARPU (Average revenue per user)

หลักการคำนวณ ARPU (Average revenue per user) คำนวณง่ายๆ โดยการนำรายได้จากการให้บริการต่อเดือนหรือต่อปี หารด้วย จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด ก็จะได้ ARPU (Average revenue per user) ออกมา

ARPU (Average revenue per user) ยิ่งมากยิ่งดี

รายได้ต่อลุกค้าหนึ่งคน ยิ่งมากยิ่งดีเพราะสดงถึงศักยภาพความเชื่อมั่นนของธุรกิจี่ลุกค้าจะยอมจ่ายให้กับธุรกิจ