ตราสารหนี้ทยอยคืนเงินต้นหรือหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น(Amortizing Bond )คืออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

คำถาม: ตราสารหนี้ทยอยคืนเงินต้นหรือหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น(Amortizing Bond )คืออะไร?

คำตอบ: ตราสารหนี้ทยอยคืนเงินต้นหรือหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น(Amortizing Bond )คือ ตราสารหนี้ที่ในระหว่างที่ผู้ถือตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ จะได้เงินต้นคืนระหว่างที่ถือพร้อมดอกเบี้ย ทำให้โดยปกติแล้วหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีมูลค่าลดลงตลอดเวลาเพราะมีการทยอยจ่ายเงินต้นคืนแล้วบางส่วน