มาทำความรู้จักกับเงินกู้ลดต้นลดดอก (Amortized Loan) กันเถอะ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

เงินกู้ลดต้นลดดอก (Amortized Loan) เป็นหนี้ประเภทหนึ่งที่ต้องชำระเป็นรายเดือน ในแต่ละเดือน ส่วนหนึ่งของการชำระเงินจะไปสู่เงินต้นของเงินกู้และส่วนหนึ่งจะเป็นดอกเบี้ย หรือที่เรียกว่าเงินกู้ผ่อนชำระ เงินกู้ที่ตัดจำหน่ายเต็มจำนวนมีการชำระเงินรายเดือนเท่ากัน เงินกู้ลดต้นลดดอก (Amortized Loan) บางส่วนยังมีการผ่อนชำระ แต่ไม่ว่าจะในตอนต้นหรือตอนท้ายของเงินกู้ เงินกู้ลดต้นลดดอก (Amortized Loan) เป็นกระบวนการที่จะชำระยอดค้างชำระคืนเต็มจำนวนเมื่อเวลาผ่านไป ในกรณีส่วนใหญ่ เมื่อมีการให้เงินกู้ จะมีการกำหนดการชำระเงินคงที่เป็นชุดในตอนเริ่มต้น และบุคคลที่ได้รับเงินกู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระเงินแต่ละครั้ง

ดอกเบี้ยของเงินกู้ลดต้นลดดอก (Amortized Loan) คำนวณจากยอดเงินคงเหลือล่าสุดของเงินกู้ จำนวนดอกเบี้ยที่ค้างชำระลดลงเมื่อชำระเงิน เนื่องจากการชำระเงินใด ๆ ที่เกินจากจำนวนดอกเบี้ยจะลดเงินต้น ซึ่งจะทำให้ยอดคงเหลือในการคำนวณดอกเบี้ยลดลง เมื่อส่วนดอกเบี้ยของเงินกู้ลดต้นลดดอก (Amortized Loan) เงินต้นของการชำระเงินจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นดอกเบี้ยและเงินต้นจึงมีความสัมพันธ์แบบผกผันภายในการชำระเงินตลอดอายุของเงินกู้ที่ตัดจำหน่าย

เงินกู้ลดต้นลดดอก (Amortized Loan) เป็นผลจากชุดการคำนวณ ขั้นแรก ยอดเงินปัจจุบันของเงินกู้คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เป็นของงวดปัจจุบันเพื่อค้นหาดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระสำหรับงวดนั้น (อัตราดอกเบี้ยรายปีอาจหารด้วย 12 เพื่อหาอัตรารายเดือน) การนำดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระสำหรับงวดออกจากยอดชำระรายเดือนทั้งหมดจะส่งผลให้จำนวนเงินต้นที่ชำระในงวดนั้นเป็นเงินดอลลาร์

จำนวนเงินต้นที่ชำระในงวดจะนำไปใช้กับยอดคงค้างของเงินกู้ ดังนั้น ยอดดุลปัจจุบันของเงินกู้ ลบด้วยจำนวนเงินต้นที่ชำระในงวด จะส่งผลให้ยอดคงค้างใหม่ของเงินกู้ ยอดค้างชำระใหม่นี้ใช้เพื่อคำนวณดอกเบี้ยสำหรับงวดถัดไป

ตัวอย่างยืมเงิน 100,000 บาทเพื่อซื้อบ้าน โดยได้รับเงินกู้ลดต้นลดดอก (Amortized Loan) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5

ในเดือนแรกของเงินกู้ ส่วนของการชำระเงินที่ใช้กับเงินต้นคือ 120.15 บาทในขณะที่จำนวนเงินที่ใช้กับดอกเบี้ยคือ 416.67 บาท

ภายในเดือนที่ 12 ส่วนการชำระเงินที่จะต้องจ่ายต้นคือ 125.78 บาท ในขณะที่จำนวนเงินที่ใช้กับดอกเบี้ยลดลงเหลือ 411.04 บาท