พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (Agency bonds) คืออะไรกันนะ?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (Agency bonds) มีสองประเภท ได้แก่  รัฐวิสาหกิจที่สนับสนุนโดยรัฐบาล (GSE) และ หน่วยงานของรัฐบาลกลางที่อาจออกหรือค้ำประกันพันธบัตรเหล่านี้ – เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์สาธารณะ  พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (Agency bonds) ถือว่าปลอดภัยมากและมักมีอันดับความน่าเชื่อถือสูง พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (Agency bonds) ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อเทียบกับตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรรัฐบาลซึ่งถือว่าไม่มีความเสี่ยง

รัฐวิสาหกิจ (Agency bonds) ไม่ใช่หน่วยงานราชการ พวกเขาเป็นบริษัทเอกชนที่ให้บริการเพื่อสาธารณะ ดังนั้นจึงอาจได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล

เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินระยะสั้น บางหน่วยงานออกบันทึกส่วนลดแบบไม่มีคูปอง ในราคาส่วนลดที่ตราไว้ หากขายก่อนครบกำหนดอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนตราสารหนี้ขาดทุน เช่นเดียวกับเครื่องมือการลงทุนใด ๆ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (Agency bonds) มีข้อดีและข้อเสีย นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงข้อพิจารณาด้านภาษีด้วย