รายได้หลังหักภาษี (After-Tax Income)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

รายได้หลังหักภาษี (After-Tax Income) คือจำนวนเงินสุทธิของรายได้ที่มีให้ลงทุน ออม หรือบริโภคหลังจากภาษีของรัฐบาลกลาง รัฐ และภาษีหัก ณ ที่จ่ายฃ บริษัทและบุคคลต่างๆ จะทำการตัดสินใจทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาจากวิธีที่พวกเขาสามารถสร้างรายได้สูงสุดหลังหักภาษีได้ดีที่สุด

บริษัทต่างๆ สามารถตัดสินได้ว่าจะดำเนินโครงการโดยพิจารณาว่าเป็นไปตามอัตราผลตอบแทนหลังหักภาษีที่กำหนด

รายได้หลังหักภาษี (After-Tax Income) เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรสุทธิของบริษัท คำนวณโดยการลบค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้ทั้งหมดออกจากรายได้ที่ธุรกิจได้รับ ด้วยเหตุนี้ รายได้หลังหักภาษี (After-Tax Income)  จึงมักถูกเรียกว่า บรรทัดล่างสุด

รายได้หลังหักภาษี (After-Tax Income)  มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้เพื่อแสดงว่าเงินแต่ละบาทที่รับเข้ามานั้นแปลงเป็นกำไรสุทธิเท่าใด

ตัวอย่างบริษัทมีรายได้ 300,000 บาทและหักค่าใช้จ่าย 200,000 บาท ส่งผลให้มีรายได้ที่ต้องเสียภาษี 100,000 บาทสมมุติอัตราภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางคือ 10% ทำให้ภาษีเงินได้ครบกำหนด 10,000 บาท รายได้หลังหักภาษีคือ 90,000 บาท