เจาะลึกการเข้าซื้อกิจการ (Acquisition) คืออะไร? แล้วมีข้อดีอะไรบ้าง

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การเข้าซื้อกิจการเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อกิจการธุรกิจหนึ่งจากอีกหน่วยงานหนึ่ง สามารถทำได้โดยการซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทเป้าหมายหรือซื้อสินทรัพย์ของบริษัท

การเข้าซื้อกิจการเกิดขึ้นเมื่อบริษัทหนึ่งซื้อหุ้นของบริษัทอื่นเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดเพื่อเข้าควบคุมบริษัทนั้น การซื้อหุ้นของบริษัทเป้าหมายและสินทรัพย์อื่นๆ มากกว่า 50% ทำให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ได้มาใหม่โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท การเข้าซื้อกิจการซึ่งเป็นเรื่องปกติมากในธุรกิจ อาจเกิดขึ้นโดยได้รับอนุมัติจากบริษัทเป้าหมาย หรือแม้ว่าบริษัทจะไม่ผ่านการอนุมัติก็ตาม เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว มักจะมีคำสั่งห้ามซื้อของระหว่างกระบวนการ

บริษัทซื้อบริษัทธุรกิจที่มีอยู่เพื่อขยายอาณาจักร ช่วยเข้าสู่ตลาด/อุตสาหกรรมใหม่ ใช้ความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทที่ได้มา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของบริษัท หากบริษัทต้องการขยายการดำเนินงานไปยังประเทศอื่น การซื้อบริษัทที่มีอยู่ในประเทศนั้นอาจเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ธุรกิจที่ซื้อจะมีบุคลากรของตนเอง ชื่อแบรนด์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ อยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าบริษัทที่ซื้อกิจการจะเริ่มต้นในตลาดใหม่ที่มีฐานที่มั่นคง

ตัวอย่างเช่น Berkshire Hathaway ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดของอเมริกา ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทมากกว่า 60 แห่ง บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้มาจากการควบรวมกิจการ ทำให้ Berkshire Hathaway เป็นบริษัทที่มีมูลค่า 632 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน ส่วนที่เป็นบริษัทย่อย ของบริษัทขนาดใหญ่ โอกาสดังกล่าวทำให้เกิดโอกาสการเติบโตมากมาย บางทีบริษัทอาจพบกับข้อจำกัดทางกายภาพหรือด้านลอจิสติกส์ หรือใช้ทรัพยากรจนหมด หากบริษัทใดมีภาระผูกพันในลักษณะนี้ การซื้อบริษัทอื่นมักจะดีกว่าการขยายบริษัทเอง บริษัทดังกล่าวอาจมองหาบริษัทรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะได้มาซึ่งและรวมเข้ากับกระแสรายได้เป็นวิธีใหม่ในการทำกำไร

การเข้าซื้อกิจการเป็นกลยุทธ์ขององค์กรในการเข้าถึงสินทรัพย์ ทรัพยากร เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อให้บรรลุการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว ช่วยให้บริษัทกระจายการดำเนินธุรกิจและสายผลิตภัณฑ์
โดยการซื้อบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นในขณะที่ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดใหม่ หากมีการแข่งขันหรืออุปทานมากเกินไป บริษัทต่างๆ อาจมองหาการเข้าซื้อกิจการเพื่อลดกำลังการผลิตส่วนเกิน ขจัดการแข่งขัน และมุ่งเน้นไปที่ผู้ให้บริการที่มีประสิทธิผลมากที่สุด

นอกจากนี้ เมื่อบริษัทซื้อกิจการธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทจะเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและผู้ถือหุ้น การซื้อบริษัทอื่นที่นำเทคโนโลยีใหม่ไปใช้งานสำเร็จแล้วอาจช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการใช้เวลาและเงินเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เอง