ดูได้อย่างไรว่ามีการซื้อกิจการด้วยราคาที่แพง (Acquisition premium) และซื้อกิจการเพราะอะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Acquisition premium คือความแตกต่างระหว่างมูลค่าโดยประมาณของบริษัทเป้าหมายก่อนการได้มากับราคาที่จ่ายจริง มูลค่าโดยประมาณคำนวณจากราคาตลาดปัจจุบันของหุ้นของบริษัทเป้าหมาย คูณด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

ค่าพรีเมียมในการได้มาจะไม่เกิดขึ้นเมื่อซื้อบริษัทเป้าหมายในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ประเมินไว้ สถานการณ์นี้มักเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคารายอื่น และเมื่อผู้ถือหุ้นเดิมมีความต้องการเงินสดในทันที

เพื่อให้ได้มาซึ่งAcquisition premium บริษัทที่ซื้อกิจการต้องประเมินมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทเป้าหมาย สามารถทำได้โดยใช้มูลค่าองค์กรหรือการประเมินมูลค่าหุ้น

วิธีที่ง่ายกว่าในการคำนวณค่าพรีเมียมของการได้มาสำหรับดีลคือการนำส่วนต่างระหว่างราคาที่จ่ายต่อหุ้นสำหรับบริษัทเป้าหมายกับราคาหุ้นปัจจุบันของเป้าหมาย แล้วหารด้วยราคาหุ้นปัจจุบันของเป้าหมายเพื่อให้ได้จำนวนเปอร์เซ็นต์

สูตรการคำนวณ Acquisition premium

(ราคาซื้อขายต่อหุ้นของบริษัทเป้าหมาย – ราคาปัจจุบันต่อหุ้นของบริษัทเป้าหมาย)/ ราคาปัจจุบันต่อหุ้นของบริษัทเป้าหมาย

ตัวอย่สง

หากบริษัท AAA ซื้อขายอยู่ที่ 25 บาทต่อหุ้น และผู้ซื้อรายหนึ่งยินดีจ่าย 30 บาทต่อหุ้นสำหรับหุ้นที่คงค้างของบริษัทเป้าหมาย คุณอาจคำนวณเบี้ยประกันภัยการได้มาเป็น (30 – 25)/25 = 20%

ทำไมถึงยอมจ่ายเพื่อซื้อกิจการแพงกว่าตลาด (Acquisition premium)

บริษัทเป้าหมายอาจไม่สามารถแข่งขันได้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น การจัดการที่ไม่ดี การขาดทรัพยากร หรือโครงสร้างองค์กรที่ไม่ดี บริษัทที่เข้าซื้อกิจการอาจมีความเชื่อที่ว่าสามารถปลดล็อกมูลค่าที่ซ่อนอยู่ผ่านการปรับโครงสร้างของเป้าหมายได้ หรือ ผู้ซื้ออาจเชื่อว่าบริษัทเป้าหมายจะมอบข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ไม่เหมือนใคร เช่น ตำแหน่งผูกขาด ทรัพย์สินทางปัญญา หรือทีมวิจัยและพัฒนาที่มีทักษะสูง