About us

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Peniaphobia มาจากภาษากรีกโบราณ คำว่า Penia หมายความว่า Poverty หรือความจน ส่วนคำว่า Phobia หมายความว่า Fear หรือคำว่าความกลัว รวมกันเป็นThe fear of povert หรือ กลัวจนนี่เอง

เว็บซ็ต peniaphobia.com เป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจ การลงทุน ธุรกิจ การเงิน เพื่อใช้เป็นแหล่งความรู้ข้อมูลสำหรับคนที่ต้องการสร้างฐานะให้ดีขึ้นมานั่นเองPeniaphobia มาจากภาษากรีกโบราณ คำว่า Penia หมายความว่า Poverty หรือความจน ส่วนคำว่า Phobia หมายความว่า Fear หรือคำว่าความกลัว รวมกันเป็น The fear of povert หรือ กลัวจนนี่เอง

เว็บซ็ต www.peniaphobia.com เป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจ การลงทุน ธุรกิจ การเงิน เพื่อใช้เป็นแหล่งความรู้ข้อมูลสำหรับคนที่ต้องการสร้างฐานะให้ดีขึ้นมานั่นเอง

Leave a Reply

error: Content is protected !!