A/C Payee Only คืออะไรกันนะ?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

A/C Payee Only ย่อมาจาก Account payee only ถึงแม้ในปัจจุบันการใช้เช็คมีแนวโน้มลดลงอย่างมากแต่ก็พอมีการใช้อยู่ วันนี้เราเลยจะมาพูดเรื่องของ A/C Payee Only คือไรกัน สิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนโดยปกติแล้วเช็คจะใช้สำหรับแทนการถือเงินสด การซื้อขายสามารถทำโดยการผ่านเช็ค ทางคนที่ได้รับเช็คสามารถนำไปขึ้นเงินกับธนาคาร หรือสามารถส่งต่อให้คนอื่นได้

แต่ว่าเราก็สามารถระบุได้เช่นกันว่าไม่ต้องการให้ส่งเช็คไปให้คนอื่นต่อ โดยการขีดคร่อมว่าจะไม่ให้ส่งต่อให้คนอื่นโดยการขีดเป็นเส้นคู่ขนานสองเส้นข้างหน้าเช็ค แต่ถ้ามีการขีดคร่อมแล้วมีข้อความว่า A/C Payee Only ในเส้นที่ขีดคร่อมนั้น ก็หมายความว่าต้องโอนเงินเข้าไปในบัญชีที่ระบุเท่านั้น ห้ามจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนไปบัญชีอื่นนั่นเอง

ดังนั้นหากเราได้รับเช็คที่มีการขีดคร่อม A/C Payee Only เมื่อนำเช็คไปขึ้นเงินกับธนาคาร เราสามารถจะรู้ได้ว่าเงินเข้าหรือไม่โดยการเช็คที่ยอดเงินในบัญชีนั้นนั่นเอง