เจาะลึกกฎ 80/20 ของ Pareto และการนำไปใช้

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กฎ 80/20 เป็นกฎที่คิดค้นโดย Pareto ที่มีใจความหลักก็คือ ผลลัพธ์(Output) 80 เปอร์เซ็นมาจากปัจจัยนำเข้า(Input) 20%

Pareto ได้ทำการสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลประชากรและระดับทรัพย์สินแต่ล่ะบุคคลในอิตาลี Pareto ได้สังเกตเห็นว่าทรัพย์สินของอิตาลี 80% มาจากคนอีตาลีเพียง 20% และที่น่าตกใจคือแทบจะทุกประเทศจะมีผลลัพธ์คล้ายๆกัน

Joseph Juran ได้พูดถึงหลัก 80/20 ในการบริหารการจัดการเชิงธุรกิจ โดยเขาค้นพบว่าสินค้าที่มีคุณภาพบกพร่อง 80 เปอร์เซ็นมาจากต้นเหตุของปัญหา 20%

สิ่งที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎ 80/20

สิ่งที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับทฤษฎี 80/20 คือการที่คนนำตัวเลขทั้งสองมาบวกต้องเท่ากับ 100% แต่จริง ๆ บางคนนำกฎมาใช้ในแบบที่ไม่เข้าใจโดยการคิดว่าถ้าสิ่งที่มีความสำคัญคือ 20% แสดงว่าอีก 80% ไม่มีความสัมพันธ์เพราะเขายึดติดกับตัวเลข 80%+20% = 100% จริง ๆแล้วไม่ใช่เลยครับ หลักสำคัญคือปัจจัยนำเข้า(Input) 20% จะได้ผลลัพธ์ 80%

80/20 กับการบริหารประเทศ

ในหลายๆประเทศพยายามใช้กฎ 80/20 ในการบริหารประเทศ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเองพยายามที่จะจัดเก็บภาษีของคนที่รายได้สูงสุด 20% เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ

80/20 กับการลงทุน

เราจะพบว่าการรายงานตลาดสภาวะตลาดจะรายงานในลักษณะของดัชนี แต่เมื่อเราไปดูการคำนวณจริง ๆแล้วเราจะพบว่ามีหุ้นเพียง 20% เท่านั้นที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าประทับใจจนสามารถดึงค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของตลาดหุ้นได้

ดังนั้นนักลงทุนต้องพยายามหาหุ้น 20% ของตลาดให้เจอเพื่อที่จะได้สร้างผลตอบแทนที่ดีได้