ตัวเลขมหัศจรรย์ 72 ใช้ในการมองหาการเจริญเติบโตของทรัพย์สิน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กฎของเลข 72 เป็นการใช้ตัวเลขง่าย ๆ เพื่อหาว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินเราเพิ่มเป็น 2 เท่าโดยการที่เรานำเลข 72 มาใช้ประโยชน์

อยากทราบว่าต้องใช้เวลากี่ปีเพื่อที่จะทรัพย์เราจะเพิ่มเป็น 2 เท่า

เช่น

ถ้าเราฝากเงินธนาคารได้ดอกเบี้ย 2% ต่อปีทบต้นจะใช้เวลากี่ปีเงินจะเพิ่มเป็น 2 เท่า

คำนวณโดยการ 72 หาร 2 เท่ากับ 36 ปี

ดังนั้นถ้าเราฝากเงินธนาคารได้ดอกเบี้ย 2% ต่อปีทบต้นจะใช้เวลา 36 ปีเงินจะเพิ่มเป็น 2 เท่า

ถ้าเราลงทุนในตลาดหุ้นได้ผลตอบแทนปีล่ะ 10% ทบต้นจะใช้เวลากี่ปีเงินจะเพิ่มเป็น 2 เท่า

คำนวณโดยการ 72 หาร 10 เท่ากับ 7.2 ปี

ดังนั้นถ้าเราลงทุนในตลาดหุ้นได้ผลตอบแทนปีล่ะ 10% ทบต้นจะใช้เวลา 7.2 ปีเงินจะเพิ่มเป็น2เท่า

อยากทราบว่าต้องต้องได้ผลตอบแทนทบต้นกี่เปอร์เซ็นเพื่อที่จะทรัพย์เราจะเพิ่มเป็น 2 เท่า

เช่น

เราอยากเพิ่มทรัพย์สินเป็น 2 เท่าในอีก 20 ปีข้างหน้าเราต้องทำผลตอบแทนทบต้นกี่เปอร์เซ็นต่อปี

คำนวณโดยการ 72 หาร 20 เท่ากับ 3.6%

ดังนั้นเราอยากเพิ่มทรัพย์สินเป็น 2 เท่าในอีก 10 ปีข้างหน้าเราต้องทำผลตอบแทนทบต้น 3.6 เปอร์เซ็นต่อปี

เราอยากเพิ่มทรัพย์สินเป็น 2 เท่าในอีก 20 ปีข้างหน้าเราต้องทำผลตอบแทนทบต้นกี่เปอร์เซ็นต่อปี

คำนวณโดยการ 72 หาร 10 เท่ากับ 7.2%

ดังนั้นเราอยากเพิ่มทรัพย์สินเป็น 2 เท่าในอีก 10 ปีข้างหน้าเราต้องทำผลตอบแทนทบต้น 7.2 เปอร์เซ็นต่อปี

เป็นตัวอย่างคร่าวๆ ที่เราสามารถใช้คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนว่าเราจะสามารถสร้างความร่ำรวยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าได้อย่างไรโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและระยะเวลาการลงทุน ผู้อ่านสามารถปรับใช้กับการลงทุนอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อพันธบัตร การปล่อยเช่าบ้าน เพื่อทีจะตอบโจทย์ชีวิตเราได้ว่าเราควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์ไหนในการลงทุนเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย

ตัวเลข 72 กับเงินเฟ้อ

เราจะสังเกตได้ว่าราคาของตอนนี้กับเมื่อ 20 ปีที่แล้วมีราคาแตกต่างกันมากเนื่องด้วยเงินเฟ้อทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น เราสามารถใช้เลข 72 คำนวณได้เช่นกัน เช่น

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศว่าเงินเฟ้อเท่ากับ 2%

72 หาร 2 เท่ากับ 36

ดังนั้นอีก 36 ปีราคาของจะเพิ่มเป็นสองเท่าถ้าเงินเฟ้อเท่ากับ 2%

ตัวเลข 72 กับ GDP

ตัวเลข 72 ยังสามารถใช้ได้กับ GDP ด้วย เราสามารถคาดเดาได้ว่าเศรษฐกิจแต่ล่ะประเทศจะเติบโตแค่ไหน

อย่างประเทศไทยล่าสุดประกาศ GDP 2019 ออกมาที่ 2.4%

72 หาร 2.4 เท่ากับ 30

ดังนั้นเศรษฐกิจไทยจะมีขนาดเศรษฐกิจเป็น 2 เท่าในอีก 30 ปี

ประเทศเวียดนามล่าสุดประกาศ GDP 2019 ออกมาที่ 7.02%

72 หาร 7.02 เท่ากับ10.25 ปี

ประเทศเวียดนามจะขนาดเศรษฐกิจเป็น 2 เท่าในอีก 10.25 ปี

ถ้าสถานการณ์การเติบโตเศรษฐกิจยังเป็นแบบนี้เศรษฐกิจเวียดนามจะโตแซงประเทศไทยไปไกลเลย