เจาะลึก 5 ปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำขึ้นหรือราคาทองคำลง

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ทองคำเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีคุณค่ามากกว่าโลหะอื่นๆ เพราะทองคำสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน อย่างเช่น ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถเป็นเครื่องประดับ สามารถใช้เป็นเงินตราได้ จะเห็นได้ว่าทองคำเป็นโลหะที่มีคุณค่ามาก

ทำให้มนุษย์มีการสะสมทองคำเพื่อความมั่งคั่งมาหลายชั่วอายุคนมาก ทำให้ทองคำเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมีการขึ้นลงของราคาทองคำ มีการซื้อขาตลอดเวลา ทีนี้เรามาดูกันว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ทองคำมีราคาเคลื่อนไหวขึ้นลงได้

สภาวะเงินเฟ้อ

สภาวะเงินเฟ้อเกิดจากเงินมีมูลค่าถูกลงและของมีมูลค่าแพงขึ้น อย่างเมื่อก่อนราคาก๋วยเตี๋ยวไม่ถึง 1 บาทแต่ปัจจุบันเงินเฟ้อทำให้ราคาก๋วยเตี๋ยวเพิ่มขึ้นเป็น 60 – 70 บาทต่อถ้วย

เมื่อเกิดสภาวะเงินเฟ้อเราต้องนำเงินไปแลกเป็นสินทรัพย์ประเภทอื่นๆเพื่อที่จะป้องกัน มูลค่าเงินที่ลดลง ทองคำก็เป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนกับเงินได้และสภาพคล่องสูงสามารถซื้อขายสะดวก ทำให้คนหันมาซื้อทองคำเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดสภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้ราคาทองคำสูงขึ้นในช่วงสภาวะเงินเฟ้อ

ในทางกลับกันในสภาวะที่เงินเฟ้อต่ำหรือเงินฝืด เงินจะมีมูลค่าสูงขึ้นทำให้ ทองคำมีราคาลดลงเนื่องจากคนขายทองคำเพื่อเปลี่ยนมาถือเงินสดแทน

นโยบายธนาคารกลางแต่ล่ะประเทศ

โดยปกติการผลิตเงินหรือธนบัตรจะต้องมีทองคำสำรอง ยกเว้นประเทศอเมริกา ยิ่งประเทศที่มีการสะสมของทองคำเพื่อหนุนการผลิตธนบัตรหรือเงินจำนวนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ความน่าเชื่อถือของเงินมากขึ้นเท่านั้น

และธนาคารแต่ล่ะประเทศมีทองคำจำนวนมากหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการสำรองทองคำจะส่งผลให้ราคาทองคำเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะประเทศที่ทรงอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจ

กำลังการผลิตทองคำ

กำลังการผลิตทองคำส่งผลต่อทองคำอย่างมาก ทองคำถึงเป็นสินทรัพย์ที่ยอมรับกันทั่วโลกแต่ก็ยงอยู่ในกฎ Demand และ Supply เมื่อกำลังการผลิตลดลง ถึงแม้ความต้องการเท่าเดิมก็จะทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น ในทางกลับกันเมื่อกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น จะทำให้ทองคำมีกำลังการผลิตลดลง

แต่โดยปกติกำลังกาผลิตทองคำในระยะยาวแล้วจะมีการผลิตที่ลดลงเนื่องด้วยทองคำเป็นโลหะ และเป็นสิ่งของที่มีจำกัดบนโลก เมื่อหมดไปแล้วไม่สามารถผลิตมาเพิ่มได้

ความต้องการเครื่องประดับ

ทองคำในปัจจุบันยังเป็นที่นิยมในฐานะเครื่องประดับโดยเฉพาะประเทศตะวันออก รวมถึงประเทศไทยด้วย ในปี 2019 ความต้องการทองคำทั้งหมดครึ่งหนึ่งจะเป็นในฐานะเครื่องประดับ

สภาวะเศรษฐกิจ

ในสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ ทองคำพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นสินทรัพย์ที่สามารถทำราคาได้ดีเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ อย่างตราสารหนี้และตราสารทุนหรือหุ้น ส่วนหนึ่งเพราะการลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้มีโอกาสที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปปันผลหรือดอกเบี้ยได้เนื่องด้วย บริษัทมีโอกาสล้มละลาย แต่ทองคำไม่เกี่ยวกับการทำงานบริษัททำมีการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทองคำ

สงคราม

สงครามทำให้ทองคำมีราคาสูงขึ้นได้เนื่องด้วยเมื่อเกิดสงครามมักมีการหลบภัยสงครามทั้งในด้านชีวิตผู้คน ธุรกิจและทรัพย์สิน และความกลัวว่าถ้าประเทศใดแพ้สงครามค่าเงินประเทศนั้นจะไม่มีค่าเลยเพราะว่าค่าเงินต่างๆถูกรับรองโดยรัฐบาล หากไม่มีรัฐบาลประเทศนั้นแล้วค่าเงินที่รัฐบาลนั้นรับรองย่อมไม่มีค่า

ทำให้คนต้องการความปลอดภัยด้วยการเปลี่ยนเป็นทองคำ ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงยอมรับจากทั่วทั้งโลก การเปลี่ยนเงินประเทศที่มีสงครามเป็นทองคำจึงเป็นความคิดที่ดี