5 สาเหตุทำให้จีนกลายเป็นโรงผลิตสินค้าของโลก?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

หลายทศวรรษที่ผ่านมาจีนได้กลายเป็นแหล่งผลิตสินค้าจากทั่วโลก การพัฒนาการช่องทางการขนส่งและค่าแรงที่รัฐบาลพยายามสนับสนุน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาดังกล่าว ปัจจัยทั้งสองทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าลดลงอย่างมหาศาลจนทำให้หลายๆ บริษัทมองข้ามปัญหาเรื่องของ คุณภาพการผลิต การขนส่งล่าช้า อุปสรรคทางภาษาไปได้

เติ้ง เสี่ยวผิง เป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้ประเทสจีนเป็นแหล่งผลิตสินค้าของโลก เริ่มต้นในช่งปี 1970 ประเทศจีนได้เริ่มเปิดเสรีการค้า มีการลดกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่ออำนายความสะดวกในการตั้งโรงงาน รวมไปถึงแรงงานประชาชนจีนจำนวนมหาศาลที่สามารถใช้ในการผลิตสินค้าได้จำนวนมาก

ในปี 2011 ประเทศจีนสามารถขึ้นแท่นอับดับ 1 แทนที่สหรัฐในการเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกทีนี้เรามาดูปัจจัยที่ทำให้จีนกลายเป็นโรงงานผลิตสินค้าโลกกัน

ค่าแรงขั้นต่ำ

จีนมีประชากรกว่า 1.39 พันล้านคน แรงงงานมหาศาลที่ต้องการงาน การแย่งชิงงานทำให้อำนาจการต่อรองค่าแรงตกไปอยู่กับที่นายจ้าง นอกจากนั้นจีนยังมีเรื่องของการใช้แรงงานเด็ก ทำให้ต้นทุนด้านแรงงงานในประเทศจีนต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในฝั่งตะวันออกที่มีเรื่องของระเบียบการใช้แรงงานเด็ก ค่าแรงขั้นต่ำ ทำให้บริาัทต่างๆ สนใจตั้งโรงงานในประเทศจีนมากกว่า

นิคมโรงงาน

ประเทศจีนจากการที่มีการมาตั้งแหล่งผลิตสินค้าจำนวนมาก ทำให้ประเทศจีนมีสินค้าซัพพอร์ตในการผลิตจำนวนมาก เช่น การผลิตสินค้าคอมพิวเตอร์ต้องการสินค้าไมโครชิพหลากหลายประเภท การที่ประเทศจีนเป็นแหล่งโรงงานผลิต ทำให้โรงงานสามารถจัดหาชิพคอมพิวเตอร์มาใช้ในการผลิตในบริเวณใกล้ ๆ ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแหล่งวัตถุดิบสินค้า การขนส่งวัตถุดิบสินค้า

กฏระเบียบ

ในประเทศฝั่งตะวันตกมีกฎระเบียบมากมายในการที่จะสร้างโรงงานผลิตสินค้าแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ แรงงาน สวัสดิการ การรักษาสภาพแวดล้อม ชั่วโมงการทำงาน ประเทศจีนมีข้อจำกัดน้อยมากในเรื่องพวกนี้

นโยบายภาษี

ประเทศจีนมีนโยบายการลดภาษีสำหรับสินค้าส่งออก มีการยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าส่งออกอีกด้วย กระตุ้นให้มีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกในประเทศจีน

ค่าเงิน

ประเทศจีนถูกกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงค่าเงิน นั่นแสดงว่าจีนพยายามควบคุมเงินของประเทศตัวเองให้มีสเถียรภาพ และเมื่อค่าเงินที่อ่อนก็จะส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตสินค้าในประเทศจีนที่ต่ำลงอีกด้วย

ประเทศจีนพยายามเพิ่มอิทธิพลทางการค้า สิ่งที่เราในฐานะคนไทยและนักลงทุนไทย เราสามารถหาโอกาสสร้างผลกำไรให้กับตัวเองได้ การที่เราไม่สังเกตข้อมูลภายนอกเลยจะทำให้เรากลายเป็นผู้แพ้ในที่สุด