5เหตุผลทำไม AI จะมาแทนนักวิเคราะห์หุ้น

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Artificial intelligent หรือ AI เป็นยุคใหม่ของการพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมในตลาดทุน หรือตลาดหุ้น ที่เราสามารถใช้ AI มาทดแทนการทำงานของคนได้ วันนี้เราเลยจะมาพูดถึงว่าทำไมเราต้องใช้ AI มาแทนนักวิเคราะห์หุ้นในบริษัทหลักทรัพย์

นักวิเคราะห์หุ้นมองโลกในแง่ดีเกินไป

ถ้าเราจะสังเกตไม่ว่าตลาดหุ้นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ นักวิเคราะห์มักมองบวกเสมอว่าตลาดหุ้นจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต มีน้อยครั้งมากที่นักวิเคราะห์จะมองหุ้นในอนาคตจะลดลง ที่เป็นอย่างนี้เอาเข้าจริงไม่ใช่เพราะนักวิเคราะห์หุ้นมองโลกในแง่บวก แต่เป็นเพราะรายได้ของธุรกิจหลักทรัพย์หรือโบรคเกอร์คือการซื้อขายหุ้น ถ้าหากนักวิเคราะห์แนะนำว่าในอนาคตตลาดหุ้นจะแย่ นักลงทุนก็จะไม่เข้ามาทำการซื้อขายหุ้น ทำให้นักวิเคราะห์ต้องแนะนำไปในทางบวกเพื่อโบนัสหรือเงินเดือนของพวกเขานั่นเอง

AI วิเคราะห์จากข้อมูลมากกว่าจินตนาการ

AI จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับทั้งจากในอดีต ข้อมูลโครงการในอนาคตที่ได้รับ งบการเงิน ข้อมูลต่าง ๆจะถูกประมวลเพื่อที่จะใช้หาหุ้นที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนได้ ในทางกลับกันนักวิเคราะห์จะเน้นการหาหุ้นโดยใช้มุมมองความเชื่อของตนเองเป็นหลักในการวิเคราะห์หุ้นทำให้มีโอกาสผิดพลาดได้

AI ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

การเขียนข้อมูลบทวิเคราะห์ เมื่อทำการเผยแพร่จะส่งผลต่อราคาหุ้น ความเชื่อต่อหุ้นทำให้ง่าย ๆต่อการทำราคาหุ้นของผู้ที่ต้องการสร้างราคาหุ้น และการสร้างราคาหุ้นมีผลประโยชน์จำนวนมาก ทำให้มีโอกาสที่จะทำให้นักวิเคราะห์เข้าไปมีส่วนร่วมกับผลประโยชน์ตรงนั้นได้ ในทางกลับกัน AI ไม่สามารถรับผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทำให้เกิดการทับซ้อนของผลประโยชน์ยากกว่า

AI สามารถจัดการจำนวนข้อมูลมหาศาลได้

ข้อจำกัดของมนุษย์คือการที่เราไม่สามารถจัดการข้อมูลมหาศาลได้ ทำให้มีการคิดค้นคอมพิวเตอร์นำไปสู่การพัฒนา A.I. ขึ้นมา ในโลกของการลงทุนข้อมูลจำนวนมากกระทบต่อราคาหุ้น เมื่อเราสามารถใช้ A.I. ในการทำงานจะสามารถจัดการข้อมูลมหาศาลได้

AI มีต้นทุนที่ถูกกว่าในระยะยาว

การจะเป็นนักวิเคราะห์ได้นั้นต้องสอบผ่าน CISA หรือ CFA ถึงจะสามารถเป็นนักวิเคราะห์ได้ ทำให้ต้นทุนทั้งในเรื่องของเงินเดือน สวัสดิการที่สูง และการวิเคราะห์หุ้นแต่ล่ะอุตสาหกรรม แต่ล่ะตัวต้องใช้นักวิเคราะห์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์จำนวนมาก ในทางกลับกันในการลงทุนสร้าง AI ในตอนแรกจะลงทุนสูงแต่เมื่อเทียบกับผลตอบแทนในเรื่องของข้อมูล ในเรื่องของปริมาณกงาณที่ได้ก็ถือว่าคุ้มค่าในระยะยาว

สุดท้ายแล้ว ในบทความนี้ไม่ได้มีมุมมองที่จะให้ร้ายกับนักวิเคราะห์แต่พยายามให้ข้อมูลแนวโน้มความเป็นจริงของอุตสาหกรรมของธุรกิจหลักทรัพย์หรือโบรคเกอร์หุ้น ที่ต้องปรับตัวและพยายายามพัฒนาที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ มีหลายๆสิ่งที่ AI ไม่สามารถทดแทนได้เช่น การให้บริการที่ได้ทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนคนในครอบครัวแนะนำ