4บริษัทยื่นประมูล DUTY FREE สนามบินภูเก็ต สนามบินหาดใหญ่ สนามบินเชียงใหม่

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

DUTY FREE หรือร้านค้าปลอดอากร ทำธุรกิจขายสินค้าที่สนามบินเป็นสินค้าที่ยังไม่เสียภาษีอากร แต่อย่าพึ่งเข้าใจผิดนะครับว่าร้านค้า DUTY FREE ได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าปกติ สำหรับสินค้า DUTY FREE นั้นเน้นขายให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว สำหรับคนไทยเองแล้วกฎหมายได้ยกเว้นสิ่งของที่ติดตัวผู้โดยสารอยู่แล้ว สำหรับสิ่งของติดตัวมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท บุหรี่ 200มวน เหล้า 1 ลิตร ทั้งหมดไม่ว่าจะซื้อที่ DUTY FREE หรือซื้อที่ต่างประเทศจะได้ยกเว้นภาษีนำเข้าเหมือนกันหมด ถ้าเกินกว่านั้นต้องจ่ายภาษีให้กับกรมศุลกากร

การประมูล DUTY ฟรีตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมด 4 สนามบิน  คือ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินภูเก็ต สนามบินหาดใหญ่ สนามบินเชียงใหม่ สำหรับสนามบินดอนเมืองนั้นกลุ่ม KING POWER ได้ชนะการประมูลเรียบร้อยแล้ว เดิมทีแรกเอง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จะให้มีการรวมสัญญาทั้งหมด 4 สนามบินเข้าร่วมประมูลทีเดียวเนื่องจาก สนามบินภูเก็ต สนามบินหาดใหญ่ สนามบินเชียงใหม่ยังประสบปัญหาขาดทุน แต่ว่าสนามบินสุวรรณภูมิมีกำไรที่มากกว่าผลขาดทุนของทั้งสามสนามบินมาก แต่มีเสียงคัดค้านว่าเอื้อให้เกิดการผูกขาด ทำให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำการแบ่งออกเป็น 2 สัญญาคือ

1.สนามบินสุวรรณภูมิ

2. สนามบินหาดใหญ่ สนามบินภูเก็ต สนามบินเชียงใหม่

สำหรับผู้เข้าร่วมประมูลมีด้วยกัน 4 บริษัทคือ

บริษัท คิงพาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด เชอร์ราตัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

การประมูลครั้งนี้มีความพยายามให้โปร่งใสมากที่สุดโดยการเชิญ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เข้าร่วมสังเกตการณ์

สำหรับผู้ที่ซื้อซองไปแล้วจะยื่นซองประมูลจะต้องบอกรายชื่อพันธมิตร (Joint Venture) ทั้งหมดที่จะร่วมประมูลกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ต้องรอดูต่อไปนะครับ สำหรับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในฐานะนักลงทุน หรือ ประชาชนทั่วไป เพราะผลประโยชน์ของประเทศสำหรับธุรกิจ DUTY FREE เยอะมากเลยทีเดียว

ที่มา

https://www.thairath.co.th/news/business/1553541


https://thaipublica.org/investigations/thailand-duty-free-market/


https://www.govivigo.com/news-promotions/2461-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3