กลยุทธ์ 130-30 long/short equity ที่ผู้จัดการกองทุนระดับโลกใช้กัน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กลยุทธ์ 130-30 ซึ่งมักเรียกว่ากลยุทธ์  long/short equity หมายถึงวิธีการลงทุนที่นักลงทุนสถาบันใช้ การกำหนด 130-30 หมายถึงการใช้อัตราส่วน 130% ของเงินทุน Long หุ้น และ 30% ของทุนในการ Short หุ้น

กลยุทธ์นี้ใช้ในกองทุนเพื่อประสิทธิภาพของเงินทุน มันใช้เลเวอเรจทางการเงินโดยการชอร์ตหุ้นที่มีผลประกอบการไม่ดี และด้วยเงินสดที่ได้รับจากการชอร์ตหุ้น สามารถนำเพื่อการซื้อหุ้นที่คาดว่าจะราคาจะสูงขึ้น ส่วนใหญ่จะเลือกหุ้นในกลุ่มตัวใหญ่หรือหุ้น Bluechip

เพื่อเข้าร่วมในกลยุทธ์ 130-30 ผู้จัดการการลงทุนอาจจัดอันดับหุ้นที่ใช้ใน S&P 500 จากดีที่สุดไปแย่กว่าผลตอบแทนที่คาดหวัง ตามสัญญาณจากผลการดำเนินงานในอดีต ผู้จัดการจะใช้แหล่งข้อมูลและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการจัดอันดับหุ้นแต่ละตัว โดยปกติ หุ้นจะได้รับการจัดอันดับตามเกณฑ์การเลือกที่ตั้งไว้ (เช่น ผลตอบแทนรวม ประสิทธิภาพที่ปรับความเสี่ยง หรือความแข็งแกร่งของสัมพัทธ์) ในช่วงเวลามองย้อนกลับที่กำหนดไว้เป็นเวลาหกเดือนหรือหนึ่งปี หุ้นจะได้รับการจัดอันดับดีที่สุดไปแย่ที่สุด

จากหุ้นที่มีอันดับดีที่สุด ผู้จัดการจะลงทุน 100% ของมูลค่าพอร์ตและขายหุ้นที่มีอันดับต่ำที่สุด สูงสุด 30% ของมูลค่าพอร์ต เงินสดที่ได้รับจากการขายชอร์ตจะถูกนำไปลงทุนในหุ้นอันดับต้นๆ

กลยุทธ์ 130-30 รวมการขายชอร์ตเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ การชอร์ตหุ้นเป็นการยืมหลักทรัพย์จากอีกฝ่ายหนึ่ง และตกลงที่จะจ่ายอัตราดอกเบี้ยเป็นค่าธรรมเนียม