โกน ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน โกน อ่านว่า โกน

แปลว่า    ช่องกลวงในต้นไม้  โพรงไม้