เจาะลึกแผนการลงทุนแผนตลาดเงิน กบข.-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. มีไว้เพื่อวางแผนเกษียณให้แก่ข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข.จะมีลักษณะในการหักเงินอัตโนมัตินำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ แต่ ข้าราชการบางคนมีความกังวลในเรื่องการนำเงินของพวกเขาไปลงทุนว่ามีโอกาสได้รับความเสียหายขนาดไหน และนั่นไม่ใช่่เรื่องที่ผิดที่เจ้าของเงินจะคิดถึงเงินของตัวเอง

ดังนั้นจึงเกิดทางเลือกให้กับข้าราชการที่รับความเสี่ยงได้ต่ำสามารถเลือกแผนการลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. ได้นั่นก็คือ แผนการลงทุนแผนตลาดเงิน

แผนตลาดเงินถือว่าเป็นแผนที่มีความเสี่ยงต่ำ

สัดส่วนการลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) แผนตลาดเงิน

แผนตลาดเงินมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทยที่อายุไม่เกิน 1 ปี รวมถึงเงินฝากด้วย เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำมาก มีความผันผวนต่ำ และยังเหมาะสำหรับข้าราชการที่ใกล้เกษียณที่เตรียมตัวนำเงินไปใช้หลังเกษียณอายุ

สำหรับการลงทุนในตลาดเงินมีความเสี่ยงต่ำเนื่องด้วย ตราสารเงินเปรียบเสมือนกับกับเราเป็นเจ้าหนี้ระยะสั้น สำหรับระยะสั้นจะดีกว่าระยะยาวตรงที่ในระยะยาวมีความไม่แน่นอนสูง หากเกิดอะไรกับบริษัทเจ้าหนี้ระยะสั้นก็มีโอกาสได้เงินต้นก่อน แต่แลกมาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับการการให้มีการกู้ยืมระยะยาว

ความเสี่ยง

ปัญหาของแผนการลงทุนตลาดเงินคือผลตอบแทนที่ต่ำมาก ไม่สามารถชนะเงินเฟ้อได้ในระยะยาวแลกมาด้วยความเสี่ยงที่ต่ำ