เจาะลึกแผนตราสารทุนไทย กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

สำหรับข้าราชการที่ต้องการผลตอบแทนที่สูง รับความเสี่ยงได้สูงทางกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)ได้มีแผนตราสารทุนไทยให้เป็นทางเลือกสำหรับข้าราชการ แผนตราสารทุนไทยจะลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 100 เปอร์เซ็น

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นมีความผันผวนมาก แลกมาด้วยโอกาสที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงขึ้นเช่นกัน ในช่วงที่หุ้นในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าลดลง นักลงทุนต้องมีสามารถทนถือไปได้ อาจจะกระทบจิตใจค่อนข้างมาก

สำหรับแผนตราสารทุนไทยนั้นเหมาะสำหรับข้าราชการที่อายุยังน้อย เพราะเมื่อสินทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าลดลงเราสามารถซื้อสินทรัพย์เพิ่มได้ในราคาถูกด้วยเช่นกัน

จากสถิติในอดีตเราจะพบว่าหุ้นเป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนได้สูงสุด และผันผวนมากที่สุด

สรุปแล้วแผนตราสารทุนไทย กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) เหมาะสำหรับนักลงทุนที่อายุยังน้อยและสามารถรับความผันผวนได้สูงนั่นเอง