เจาะลึกแผนการลงทุนแผนหลัก กบข.-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. จะมีทางเลือกการลงทุนให้กับนักลงทุนในหลายๆรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการที่นักลงทุนสามารถรับความเสี่ยงได้แค่ไหน ต้องการผลตอบแทนได้แค่ไหน สำหรับแผนการลงทุนที่ข้าราชการส่วนใหญ่นิยมเลือกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) กันก็คือแผนการลงทุนแผนหลัก เพราะว่าเป็นแผนการลงทุนที่โดนเลือกให้อัตโนมัติ ถ้าข้าราชการคนไหนไม่มีความรู้ก็จะเลือกแผนนี้ ยกเว้นข้าราชการบางคนที่เลือกเพราะเหมาะกับจริตตัวเอง มีการรับความเสี่ยงและต้องการผลตอบแทนสอดคล้องกับแผนการลงทุนนี้

แผนการลงทุนแผนหลักถือว่าเป็นแผนเหมาะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง

สัดส่วนการลงทุนในแผนหลัก

จะเห็นได้ว่าแผนหลักจะมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้เกิดครึ่ง นั่นทำให้เรามั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าในสภาวะเศรษฐกิจผันผวนเราจะไม่ได้รับผลกระทบเท่ากับการลงทุนในตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าในตลาดทุุนนั้นจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้เยอะกว่าตราสารหนี้ แต่ก็แลกมาด้วยความผันผวนที่มากกว่าขึ้นอยู่กับการขึ้นลงตลาดหุ้น แต่ว่าถ้าหากเราลงทุนแต่ตราสารหนี้เราจะได้ผลตอบแทนที่ต่ำ แผนการลงทุนหลักมีการลงทุนในตราสารทุนบางส่วนเพื่อช่วยในการสร้างผลตอบแทนแถมสามารถปรับเพิ่มปรับลดตราสารทุนได้ในบางส่วน ทำให้สามารถใช้สถานการณ์ต่างๆให้เป็นประโยชน์ในการสร้างผลตอบแทนได้

ความเสี่ยงจากการลงทุนในแผนหลัก

  1. อัตราดอกเบี่้ยในอนาคตเพิ่มขึ้น การที่ดอกเบี้ยในอนาคตเพิ่มขึ้นจะทำให้มูลค่าตราสารหนี้ที่เราถืออยู่จะมีมูลค่าลดลง เพื่อชดเชยดอกเบี้ยเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารหนี้ออกใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่า
  2. ความผันผวนของตลาดหุ้น ตลาดหุ้นมีความผันผวนสูงมากการที่เราลงทุนในตราสารทุนบางส่วนจะส่งผลต่อมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนถือ
  3. ค่าเงิน การลงทุนของแผนหลักมีการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆอีก 15 เปอร์เซ็น ส่วนหนึ่งได้ลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศด้วย

ผลตอบแทนเฉลี่ย 22 ปีตั้งแต่ปี 2540 ถึงปี 2562 อยู่ที่ 6.27 เปอร์เซ็น