แกงเจาะ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน แกงเจาะ อ่านว่า แกง-เจาะ

แปลว่า    แกงทีใส่น้ำนิดนึง แกงที่ใส่น้ำไม่มาก