การใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการลงทุน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทฤษฎีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้แก่คนไทย ในปี 2517 เป็นทฤษฎีที่ดีมาก ผมเห็นว่าทฤษฎีนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้หลายๆด้าน รวมทั้งการลงทุนด้วย ผมเลยขออนุญาตนำทฤษฎีนี้นำมาใช้กับการลงทุนครับ

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

3 ห่วงมีอะไรบ้าง

1.  พอประมาณ

2. มีเหตุผล

3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี

2 เงื่อนไข ประกอบด้วย

1. ความรู้

2. คุณธรรม

ทีนี้ผมนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการลงทุนยังไง

3 ห่วง

1. การพอประมาณ

การพอประมาณนั้น คือการลงทุนโดยที่เราไม่โลภมาก การลงทุนที่ดีนั้นโดยปกติแล้วเราไม่สามารถหนีค่าเฉลี่ยของตลาดไม่ได้มาก อย่างมากก็ประมาณ 2-3เท่าของตลาดที่เราลงทุนสำหรับคนที่เก่งมากๆ อย่างตลาดหุ้นผลตอบแทนจะประมาณ 12% ต่อปีในระยะยาว ผมเห็นการเชิญชวนการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนสูงๆอย่าง 100% ต่อแล้ว ทำให้คนไม่รู้จักพอประมาณ ผมยอมรับครับว่าตัวเองเคยเป็นหนึ่งในนั้นที่มีการถูกโน้มน้าวให้ลงทุนในผลตอบแทนสูงๆสุดท้ายก็ต้องมาคอยรักษาแผลตัว

2. มีเหตุผล

การลงทุนนั้นเราสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความโลภ และความกลัว ถ้าเราตัดสองสิ่งนี้ไปได้ โดยใช้แต่เหลักการและเหตุผลแล้ว การลงทุนของเราจะสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุน และลดการเสียโอกาสการลงทุนไปได้ครับ

3. มีภูมิคุ้มกัน

การลงทุนมีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีอะไรแน่นอน เราต้องรู้จักการเตรียมตัวในสภาวะการเปลี่ยนแปลง อย่างสภาวะวิกฤติ ไม่ว่าจะเป็น วิกฤติต้มยำกุ้ง Hamburger crisis ถ้าใครรู้จักเตรียมตัวจะทำให้ไม่เสียหายแล้ว ยังทำให้เติบโตได้อีก อย่าง ดร.นิเวศน์ นักลงทุนที่เผยแพร่แนวคิดการลงทุนเน้นคุณค่า เองก็สามารถเติบโตได้หลังจากภาวะเศรษฐกิจต้มยำกุ้งผ่านไป

เงื่อนไข

1. ความรู้

นักลงทุนที่ดีนั้นต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ให้ตัวเองอย่างสม่ำเสมอ การลงทุนที่ไม่มีความรู้ก็เปลี่ยนเสมือนเราเขาสู่สมรภูมิรบโดยที่ไม่มีอาวุธเลย ก่อนนักลงทุนจะเริ่มลงทุนต้องศึกษาข้อมูลการลงทุนอย่างละเอียด เพราะความผิดพลาดครั้งเดียวอาจทำให้เราหมดตัวได้

2. คุณธรรม

ผมเห็นนักลงทุนมากมายที่อยากได้ผลตอบแทนเร็วๆเยอะโดย การปั่นราคาหุ้น การใช้ข้อมูลวงใน การตกแต่งงบการเงิน ในบั้นปลายของการลงทุนมักจะจบไม่สวย การลงทุนที่ขาดคุณธรรมถึงแม้ในระยะสั้นจะสร้างผลตอบแทนได้ แต่ในระยะยาวแล้วผมพบว่าขาดทุนมหาศาลเช่นกัน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานทฤษฎีนี้แก่ปวงชนชาวไทย นำไปประยุกต์ใช้ตามสาขาของตนเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดี พัฒนาตัวเองในรูปแบบที่ยั่งยืนครับ