เล่นหุ้นแล้วได้อะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

เล่นหุ้นแล้วได้อะไร? เพื่อนในกลุ่มผมคนหนึ่งได้ถามผม

จริงๆแล้วการเล่นหุ้นที่ทุกคนหวังก็คือกำไรส่วนต่างของหุ้น

เช่น

เราซื้อหุ้น 10 บาท ไปขายที่ 15 บาท

แต่จริงๆแล้วการลงทุนในหุ้นนั้นมีกำไรอยู่สองส่วน

คือ

ส่วนต่างราคาและเงินปันผล

ส่วนต่างราคา

ส่วนต่างราคา เช่น การซื้อหุ้น ราคา 10 บาทไปขาย 15 บาท เป็นสิ่งที่ทุกคนหวังอย่างมากเลยสำหรับการลงทุน แต่ดู2-3 ปี ที่ผ่านมาผลตอบแทนส่วนต่างๆราคา ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้เลย โดยดูได้จากดัชนีค่าเฉลี่ยหุ้นไทย หรือ SET อยู่ระหว่างประมาณ 1500 – 1800 แต่มีอีกผลตอบแทนหนึ่งที่ทุกคนอย่าลืมกันก็คือ ปันผล

set

เงินปันผล

เงินปันผลคือ ผลตอบแทนจากการที่บริษัทกำไรออกมาแล้ว แบ่งเงินไว้สองส่วนคือเก็บไว้เป็นทุน หรือ นำมาแจกจ่ายผู้ถือหุ้นเป็นปันผล ตรงนี้คือส่วนสำคัญอย่างมากเลยในสภาวะที่หุ้นไม่ไปไหนเราจะได้เงินตรงนี้

การที่เราได้รับปันผลช่วงหุ้นไม่ไปไหน(Sideways) เงินปันผลตรงนี้สามารถนำเงินไปกลับซื้อหุ้นได้ ทำให้จำนวนหุ้นเราค่อยๆเพิ่มขึ้นและปันผลเพิ่มโดยอัตโนมติ

สิ่งที่เขียนไปในวันนี้คือการที่อยากย้ำว่า เราควรมองผลตอบแทนทั้งหมดสำหรับการลงทุนในหุ้น อย่ามองเพียงมุมเดียวสำหรับการลงทุน ไม่งั้นเราจะพลาดอะไรหลายๆอย่างไปนั่นเอง