เมือ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน เมือ อ่านว่า เมือ

แปลว่า    กลับ กลับไปยัง ถอยกลับไป ย้อนกลับไป หวนกลับกลับมา  คืนกลับ