เมียเฮียน ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน เมียเฮียน อ่านว่า เมีย-เฮียน

แปลว่า    กลับบ้าน กลับไปยังบ้าน กลับมาบ้าน  คืนกลับบ้าน