ข่าวดีเพิ่มวันหยุดสงกรานต์ 2563 เป็น 9 วัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

แหล่งข่าวระดับสูง มีแนวโน้มที่เพิ่มวันหยุดสงกรานต์จากปกติที่หยุดวันจันทร์ที่13 เมษายน 2563 ถึงวันพุธที่ 15 เมษายน 2563 ประกอบกับวนหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ 11 ถึง 12 เมษายน ทำให้หยุดติดต่อกัน 5 วัน

ทั้งนี้มีแนวโน้มว่าจะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีให้เพิ่มวันหยุดอีก 2 วัน ในวันพฤหัสที่ 16 เมษายน 2563 และศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เมื่อนำมารวมกับ วันเสาร์อาทิตย์ที่ 18 และ 19 เมษายน 2563 จะทำให้สามารถหยุดได้ 9 วันเลยทีเดียว

ทั้งนี้เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเดือนเมษายน ที่จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ได้ทันพอดี หลังจากเกิดเหตุล่าช้าเนื่องจาก มีการพบการเสียบบัตรแทนระหว่างพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563

ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหลายด้านมาก ไม่ว่าจะเป็น ไวรัสโคโรน่าที่กระทบการท่องเที่ยว ปัญหาภัยแล้ง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ล่าช้า ปัญหาการกราดยิงที่โคราช ดังนั้นมีโอกาสสูงที่จะมีการพิจารณาเพิ่มวันหยุดสงกรานต์