ทำไมบริษัทต้องเพิ่มทุน? หลังจากเพิ่มทุนแล้วราคาหุ้นจะเป็นเท่าไหร่?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การเพิ่มทุนหลายๆคนได้ฟังคำนี้แล้วแสลงหูมาก ไม่อยากได้ยินเลย เพราะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกแล้ว

การเพิ่มทุนเกิดจากการที่บริษัทต้องการเงินทุนไปดำเนินกิจการ ซึ่งบริษัทจะสามารถหาแหล่งเงินทุนโดย 2วิธี

แหล่งเงินทุนจากเงินกู้

หมายถึงการที่บริษัทไปหาแหล่งเงินทุนจากการกู้โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยโดยสามารถหาแหล่งได้ๆหลัก 2 ที่

1.กู้จากธนาคาร

2.การออกหุ้นกู้กับประชาชนทั่วไป

แหล่งเงินทุนจากส่วนผู้ถือหุ้น

แต่ล่ะแบบจะมี ข้อดี – ข้อเสียแตกต่างกันไป

ข้อดีแหล่งเงินทุนจากเงินกู้

  •  ไม่ทำให้กำไรต้อผู้ถือหุ้นลดลง
  •  ผู้ถือหุ้นไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

ข้อเสียแหล่งเงินทุนจากเงินกู้

  •  ต้องหมุนเงินมาจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยให้ทัน

ข้อดีจากแหล่งเงินทุนจากส่วนผู้ถือหุ้น

  • ไม่ต้องกังวลสำหรับการเงินต้นและดอกเบี้ยเหมือนแหล่งเงินทุนจากหุ้นกู้ ถ้าหาเงินมาจ่ายไม่ทันบริษัทสามารถลดเงินปันผลได้

ข้อเสียจากแหล่งเงินทุนจากส่วนผู้ถือหุ้น

  • ผู้ถือหุ้นต้องควักเงินของตัวเองเพื่อจ่ายค่าหุ้น
  • กำไรต่อหุ้นลดลง ส่งผลให้เงินปันผลต่อหุ้นลดลงด้วย

*** บางบริษัทตัดสินใจเพิ่มทุนเพราะไม่สามารถกู้เงินได้อีกแล้วเพราะมีอัตราหนี้สินเยอะ ทำให้เพิ่มทุน บริษัทแบบนี้ต้องระวังครับ

ประเด็นที่ต้องติดตามคือ บริษัทใช้เงินไปทำอะไร?

ถ้าบริษัทนำเงินไปใช้ในการขยายกิจการ อันนี้เห็นด้วยสำหรับการเพิ่มทุน

แต่ถ้าบริษัทมีการเพิ่มทุนเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ต้องหลีกเลี่ยง

  •  เอาเงินไปจ่ายหนี้
  • ล้างขาดทุนสะสม เพื่อที่จะสามารถจ่ายปันผลได้

ในวันที่ประกาศสิทธิว่าผู้ถือหุ้นคนไหนได้รับสิทธิเพิ่มทุนบ้างบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR (Exclude rights)และในวันนั้นหุ้นก็จะราคาลงเพราะจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น กำไรต่อหุ้นลดลง (Diluted Effect) ทีนี้เรามาดูกันว่าคำนวณกันยังไง

หุ้น AAA ราคาตลาด 40 บาทต่อเพิ่มทุน 2หุ้นเดิม 1 หุ้นใหม่(2:1) ราคาใช้สิทธิ 20  บาท

ราคาตลาดหลังขึ้นเครื่องหมาย XR

ราคาตลาดหลังขึ้นเครื่องหมาย XR 33 บาทต่อหุ้น

ทำไมนักลงทุนเน้นคุณค่า(เน้นการมองการดำเนินกิจการมากกว่าราคาหุ้น)ถึงไม่ชอบการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนนั้นแสดงถึงว่าการที่บริษัทไม่มีความแข็งแกร่งในฐานะการเงิน หากเกิดเรื่องที่ใช้เงินจริงๆแล้วไม่สามารถดำเนินการระดมทุนเพิ่มได้อาจก่อให้เกิดปัญหา เช่น ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย การระดมทุนทั้งการกู้ก็ยากขึ้น และการระดมทุนผ่านผู้ถือหุ้นก็ยากเช่นกัน แต่กลับกันถ้าบริษัทไม่จำเป็นต้องระดมทุนเพื่อผ่านช่วงวิกฤติจะสามารผ่านวิกฤติไปง่ายกว่า