ปล่อยเช่าบ้านและคอนโด เสียภาษีที่ดินยังไงให้เสียน้อยลง

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

จริงๆแล้วการปล่อยเช่าบ้านและคอนโดจะเสียภาษีที่ดิน ในฐานะที่ดินใช้ประโยชน์อื่นๆเช่น เชิงพาณิชย์ทำให้ต้องเสียดังนี้

ที่ดินใช้ประโยชน์อื่นๆเช่น เชิงพาณิชย์

ที่ดินใช้ประโยชน์อื่นๆเช่น เชิงพาณิชย์ 2563 -2564

ที่ดินใช้ประโยชน์อื่น ๆมูลค่า 0 – 50 ล้านบาท (2563-2564) เสียภาษี 0.30%

ที่ดินใช้ประโยชน์อื่น ๆมูลค่ามากกว่า 50 – 200 ล้านบาท (2563-2564) เสียภาษี 0.40%

ที่ดินใช้ประโยชน์อื่น ๆมูลค่ามากกว่า 200 – 1,000 ล้านบาท (2563-2564) เสียภาษี 0.50%

ที่ดินใช้ประโยชน์อื่น ๆมูลค่ามากกว่า 1,000 – 5,000 ล้านบาท (2563-2564) เสียภาษี 0.60%

ที่ดินใช้ประโยชน์อื่น ๆมูลค่ามากกว่า 5,000 ล้านบาท (2563-2564) เสียภาษี 0.70%

ที่ดินใช้ประโยชน์อื่นๆเช่น เชิงพาณิชย์ ปี 2565 เสียภาษีไม่เกิน 1.2%

เมื่อเปรียบเทียบกับภาษีบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยแล้ว เราเสียภาษีที่ถูกกว่าดังนี้

1.ที่อยู่อาศัยมูลค่า 0 – 10 ล้านบาท

ที่อยู่อาศัยหลังหลัก(มีชื่อในทะเบียนบ้าน)มูลค่า 0 – 10 ล้านบาท ไม่คิดภาษี

ที่อยู่อาศัยหลังที่สองขึ้นไปมูลค่า 0 – 10 ล้านบาทคิดภาษี 0.02% ของมูลค่า

2.ที่อยู่อาศัยมูลค่ามากกว่า 10 – 50 ล้านบาท

ที่อยู่อาศัยหลังหลัก(มีชื่อในทะเบียนบ้าน) แบ่งเป็น 2 ประเภท

– เป็นเจ้าของบ้าน(มีชื่อในทะเบียนบ้าน) มูลค่า 10 – 50 ล้านบาทพร้อมที่ดินไม่คิดภาษี

– เป็นเจ้าของบ้าน(มีชื่อในทะเบียนบ้าน) มูลค่ามากกว่า 10 – 50 ล้านบาทบนที่ดินคนอื่นคิดภาษี 0.02%

ที่อยู่อาศัยหลังที่สองขึ้นไปมูลค่า 10 – 50 ล้านบาทคิดภาษี 0.02% ของมูลค่า

3.ที่อยู่อาศัยมูลค่า 50 – 75 ล้านบาทคิดภาษี 0.03% ของมูลค่า

4.ที่อยู่อาศัยมูลค่ามากกว่า75 – 100 ล้านบาทคิดภาษี 0.05% ของมูลค่า

5. ที่อยู่อาศัยมูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไปคิดภาษี 0.1% ของมูลค่า

ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาษีสำหรับที่อยู่อาศัยถูกกว่าภาษีสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์หลายเท่าตัว ถ้าหากเราอยากเสียภาษีที่ดินสำหรับบ้านและคอนโดถูก เราต้องแจ้งให้กับหน่วยงานรัฐเชื่อว่าบ้านและคอนโดเราไม่ได้ปล่อยเช่านั่นเอง โดยอาจจะแจ้งให้กับหน่วยงานรัฐว่าเราให้เพื่อน หรือญาติเราอยู่ เราไม่ได้ปล่อยเช่า

คลิกเลย!!!! บทความอสังหาริมทรัพย์