เจ้าหนี้การค้า คืออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

คำถาม:เจ้าหนี้การค้า คืออะไร?

คำตอบ:

เจ้าหนี้การค้าก็คือ

การที่เราไปทำธุรกิจแล้วเราต้องนำวัตถุดิบในการใช้ประกอบกิจการหรือนำสินค้ามาขาย

แต่ด้วยความที่ทำธุรกิจด้วยกันมานาน

หรืออะไรก็แล้วแต่บริษัทยังไม่จ่ายเงินให้กับบริษัทที่จัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าให้นำวัตถุดิบมาใช้ก่อนหรือนำสินค้ามาขายก่อนทำให้ตรงนี้เป็นหนี้สินที่เรียกว่า

เจ้าหนี้การค้า เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินหมุนเวียนเพราะเป็นหนี้สินที่ต้องชำระภายใน1ปี