เจาะลึก Absolute return ผลตอบแทนที่ไม่ต้องอิงตลาด

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

absolute return คือประเภทของกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนรวมที่ต้องการหาผลตอบแทนที่ดีเมื่อเวลาผ่านไป โดยไม่คำนึงว่าตลาดจะขึ้น ลง หรือไซด์เวย์ และมีความผันผวนน้อยกว่าหุ้น

จำนวนเงินที่ได้รับจากการลงทุน เรียกอีกอย่างว่าผลตอบแทนรวม absolute return จะวัดกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์หรือพอร์ตโฟลิโอที่ไม่ขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานหรือมาตรฐานอื่นๆ ผลตอบแทนอาจเป็นบวกหรือลบ และอาจถือว่าไม่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ เช่น Nasdaq set100 set50 เป็นต้น

ผู้จัดการกองทุนที่วัดผลการปฏิบัติงานในแง่ของ Absolute Return มักจะมุ่งพัฒนาพอร์ตโฟลิโอที่กระจายไปตามประเภทสินทรัพย์ ภูมิศาสตร์ และวัฏจักรเศรษฐกิจ ผู้จัดการดังกล่าวให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของพอร์ตโฟลิโอของตน เป้าหมายคือการไม่อยู่ภายใต้ความผันผวนที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ในตลาด

Absolute Return มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกในทุกค่าใช้จ่าย ไม่ว่าตลาดตราสารทุนจะขึ้นหรือลงก็ตาม เป็นเป้าหมายหลักของกลยุทธ์การลงทุนที่มีโครงสร้างพอร์ตการลงทุน

Absolute Return มีความหลากหลายในโครงสร้าง ความเสี่ยงโดยรวมของการลงทุนจะกระจายไปทั่วการถือครองสินทรัพย์ต่างๆ ในพอร์ตโฟลิโอ ในทางกลับกัน ทำให้มั่นใจความผันผวนโดยรวมน้อยลง

Absolute Return ไม่ขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานหรือดัชนีตลาด