เจาะลึก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท – TLGF

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท – TLGF เป็นกองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินในห้างสินค้ามีการลงทุนที่แตกต่างกัน 4 รูปแบบ

 1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท – TLGF เป็นเจ้าของทั้งที่ดินและตัวอาคาร(Freehold Properties) ทั้งหมด 13 แห่งประกอบด้วย โครงการศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ประชาชื่น ทุ่งสง รังสิต คลอง 7 ปราณบุรีระนอง ศาลายา มหาชัย แม่สาย ภูเก็ต แม่สาย และ กระบี่ 
 2. ทรัพยสินที่กองทุนรวมเปน เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บางส่วน และอาคาร และมีสิทธิการเชาในที่ดินอีก บางส่วน (Mixed Properties) ได้แก่ สมุยและพิษณุโลก
 3. ทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีสิทธิในการเช่าในที่ดินและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคาร (Leasehold Properties) จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ อมตะนคร ลำลูกกา บางปู เสนาเพชรบูรณ์ รังสิต-นครนายก และคลอง 6
 4. ทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีสิทธิ การเช่าในที่ดินและอาคาร (Leasehold Property) ได้แก่ โครงการพระราม 1

จะเห็นได้ถึงความหลากหลายของกองทุนว่าถือสินทรัพยืแต่ล่ะประเภทแตกต่างกันไป ทีนี้เรามาดูกลุ่มลุกค้าของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท – TLGF กัน แน่นอนว่าลุกค้ารายหลักของกองทุนก็คือ Tesco Lotus แต่กองทุนก็ยังมีลุกค้ารายอื่นๆที่สำคัญดังนี้

 • Major Cineplex
 • HOME PRO
 • MK
 • KFC
 • Major Bowl Hit
 • SE-ED

ความเสี่ยงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท – TLGF

 • การพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่อย่าง Tesco Lotus ทำให้มีอำนาจการต่อรองกับลุกค้าค่อนข้างต่ำ
 • ภาวะเศรษฐกิจทำให้กระทบผู้เช่า ส่งผลต่อการเก็บค่าเช่า
 • ภัยพิบัติ ทำให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย