เจาะลึกไม่มีใบขับขี่รถยนต์ ประกันภัยรถยนต์รับผิดชอบหรือไม่

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ในปัจจุบันการทำประกันภัยรถยนต์ เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเนื่องด้วยบนท้องถนนมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะระวังแค่ไหนก็ตามเราก็มีโอกาสที่ประสบอุบัติเหตุ ในบางครั้งโชคร้ายเราไม่ได้มีความประมาทแต่ทว่ากลับเจอคู่กรณีที่ประมาททำให้เราเจออุบัติเหตุรถชน คนเฉี่ยวได้ และโดยทั่วๆไปแล้วการจะขับรถยนต์บนถนนสาธารณะได้นั้นผู้ขับจะต้องมีใบขับขี่ หากไม่มีใบขับขี่ถือว่าผิดกฎหมาย จะโดนลงโทษทางกฎหมาย

ทั้งนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับขี่มักจะเกิดประเด็นคำถามว่า ประกันภัยรถยนต์ จะรับผิดชอบคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรึเปล่า เราจะมาหาคำตอบกัน

เรามาสนใจในประเด็นแรกเลยคือการที่จริง ๆ แล้วเรามีใบขับขี่ แต่ในวันที่เกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยว รถชน บังเอิญลืมพกใบขับขี่มาประกันภัยรถยนต์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากความเสียหายอุบัติเหตุหรือไม่

คำตอบ ก็คือประกันภัยรถยนต์จะรับผิดชอบค่าเสียหายดังกล่าว ทั้งนี้สามารถส่งสำเนาใบขับขี่ให้บริษัทประกันภัยรถยนต์ทีหลังได้ หรือส่งเป็นรูปทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ได้

ประเด็นถัดมาคือการที่ใบขับขี่หมดอายุนั้นจะสามารถได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายประกันภัยรถยนต์หรือไม่

คำตอบ สามารถได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายประกันภัยรถยนต์อยู่

สำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่เคยมีใบขับขี่เลยเมื่อเกิดอุบัติเหตุการคุ้มครองค่าเสียหายจะแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีคือ 1. ผู้ขับขี่ไม่เคยมีใบขับขี่ ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูกต้อง และคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด 2. ผู้ขับขี่ไม่เคยมีใบขับขี่ ผู้ขับชี่เป็นฝ่ายผิด และคู่กรณีเป็นฝ่ายถูก

สำหรับผู้ขับขี่ไม่เคยมีใบขับขี่ ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูกต้อง และคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด ทางบริษัทประกันภัยรถยนต์จะรับผิดชอบค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ โดยบริษัทประกันภัยรถยนต์จะรับผิดชอบในการติดตามค่าเสียหายจากคู่กรณี

แต่ถ้าผู้ขับขี่ไม่เคยมีใบขับขี่ ผู้ขับชี่เป็นฝ่ายผิด และคู่กรณีเป็นฝ่ายถูกแล้ว บริษัทประกันภัยรถยนต์จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การรับผิดชอบค่าเสียหายจากคู่กรณีจะต้องดูกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ว่าได้ระบุขอบเขตไว้อย่างไร

ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการที่ขับขี่แล้วไม่มีใบขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นการที่หมดอายุ หรือการที่ไม่เคยมีใบขับขี่เลย มีความยุ่งยากสำหรับประกันภัยรถยนต์เสมอ ทางที่ดีหากเราจะต้องขับรถยนต์บนถนนสาธารณะแล้วการพกใบขับขี่รถยนต์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ควรที่จะละเลย