เจาะลึกต้นทุนขาย

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ต้นทุนขาย คือ ต้นทุนหลักของธุรกิจ เป็นต้นทุนที่ใช้ในการผลิต ไม่ว่าจะเป็น ค่าวัตถุดิบ แรงงาน คิดง่ายๆว่าต้นทุนที่อยู่ในโรงงาน หรือสถานประกอบการโดยตรง ถ้าเป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต เช่นโรงแรมก็จะเป็น แชมพู ครีมอาบน้ำ ค่าแม่บ้านทำความสะอาด

ต้นทุนขายจะประกอบไปด้วย

1. วัตถุดิบ ก็คือสิ่งที่ใช้ในการผลิต เช่น ถ้าจะผลิต ข้าวไข่เจียว วัตถุดิบก็จะเป็นข้าว ไข่

2. ค่าแรงงาน

3. ค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ

แบ่งต้นทุนขายเป็น 2 ประเภท

1.ต้นทุนคงที่ ก็คือต้นทุนที่ถึงแม้ว่าเราจะผลิตหรือไม่ผลิตก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนี้ เช่น ถ้าเราเช่าตึกเพื่อมาทำโรงแรม ถึงแม้จะไม่มีลูกค้าแต่ก็ต้องทำตึก

2.ต้นทุนผันแปรก็คือต้นทุนที่จะมีเมื่อมีการผลิตเท่านั้น เช่น ถ้าเราทำข้าวไข่เจียว ถ้าไม่มีลูกค้ามาสั่งเราก็ไม่ต้องใช้ไข่กับข้าวในการผลิต

สิ่งที่แตกต่างสำหรับค่อนข้างเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าเรามีต้นทุนคงที่มากๆ หากเกิดลูกค้าไม่มีเราก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายนี้ ทำให้โอกาสขาดทุนสูงมาก กลับกันถ้าเรามีค่าใช้จ่ายผันแปรเยอะ ถ้าเกิดขาดลูกค้าไปการขาดทุนก็จะน้อยกว่าแบบแรก

ต้นทุนขายเองมักมีการขึ้นลงตามรายได้ หน้าที่ของผู้บริหารที่นั้นต้องควบคุมต้นทุนขายให้ปรับไปตามยอดขาย แต่ถ้าผู้บริหารที่เก่งจะสามารถลดต้นทุนขายแม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น ลองหาดูครับว่ามีบริษัทไหนทำได้

อ่านบทความอื่นเกี่ยวกับการอ่านงบการเงินที่นี่