เจาะลึกการซื้อขาย Gold Futures แบบเข้าใจง่าย

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ทองคำถือเป็นทรัพย์สินที่คนไทยมีความคุ้นเคยอย่างมาก เพราะนอกจากเงินบาทที่นิยมสะสมเก็บกันแล้ว คนไทยยังนิยมเก็บทองคำด้วยไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของเครื่องประดับหรือทองคำแท่ง วันนี้การซื้อขายทองคำได้มีการพัฒนากไปไกลมากขึ้นมีการซื้อขายทองคำผ่านการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเรียกว่า Gold Futures

ใช้ราคาทองไหนอ้างอิง Gold Futures

สำหรับ Gold Futures ในไทยนั้นจะใช้ราคาทองที่ลอนดอนในการอ้างอิงไม่ได้ใช้ในราคาไทยที่เผยแพร่ตามสมาคมร้านทอง เนื่องด้วยต้องการความเป็นสากล ได้มาตรฐานในต่างประเทศด้วย โดยจะใช้ราคา London Gold AM Fixing ที่จะเผยแพร่จาก ICE Benchmark Administration (IBA)

Gold Futures ในไทยใช้ทองคำบริสุทธิ์กี่เปอร์เซ็น

Gold Futures ในไทย ใช้ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5 เปอร์เซ็น

ทำไมไม่ใช้ราคา London Gold AM Fixing โดยตรง

เพราะว่าราคาทองคำ London Gold AM Fixing จะเป็นราคาสำหรับทองคำบริสุทธิ์ 99.5 เปอร์เซ็น ดังนั้นเราต้องแปลงเป็นทองคำบริสุทธิ์ 96.5 เปอร์เซ็น นอกจากนั้นราคาทองคำ London Gold AM Fixing จะเป็นราคาเงินดอลลาร์ต้องแปลงเป็นเงินบาทโดยใช้สูตรการคำนวณ London Gold AM Fixing x (15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x (THB/USD)

ต้องส่งมอบทองคำจริงหรือไม่?

ไม่ต้องส่งมอบทองคำจริงๆ แต่จะมีการคำนวณหักลบกำไรขาดทุนระหว่างคู่สัญญาเพื่อส่งมอบเป็นเงินสด

Gold Futures ในไทยระยะเวลาเปิดปิดกี่โมงบ้าง

Pre-open เช้า

09:15 น. – 09:45 น.

ซื้อขายช่วงเช้า

09:45 น. – 12:30 น.

Pre-open บ่าย

13:45 น. – 14:15 น.

ซื้อขายช่วงบ่าย

14:15 น. – 16:55 น.

Pre-open ช่วงค่ำ

18:45 น. – 18:50 น.

ซื้อขายช่วงค่ำ

18:50 น. – 03:00 น. (ในวันทำการถัดไป)

มูลค่าทองคำของGold Futures ในไทยต่อ 1 สัญญา

แบ่งออกเป็น 2 น้ำหนักต่อสัญญาคือ ทองคำหนัก 10 บาทและทองคำหนัก 50 บาท

สัญญาGold Futures ในไทย มีเดือนอะไรบ้าง

กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม