มาทำความรู้จักเงินได้ประเภทที่ 2 – 40(2)กันเถอะ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

เงินได้ปพึงประเมินประเภทที่ 2 หรือเรียกว่า 40(2)เป็นเงินได้ที่ได้จากการที่รับงานไปทำให้ หรือได้จากตำแหน่งหน้าที่ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่านายหน้า เงินอุดหนุนในงานที่ทำ

สำหรับเงินได้ประเภทที่ 1 สามารถหักแบบเหมาจ่ายได้ 50% ของเงินได้ประเภทที่1รวมกับรายได้ประเภทที่1แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

สูตรคำนวณ

(เงินได้ประเภทที่ 1 + เงินได้ประเภทที่ 2) x 50% = ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักจาการายได้

*** ค่าใช้จ่ายในการหักต้องไม่เกิน 100,000 บาท

ตัวอย่าง

เป็นนายหน้าขายที่ดินได้ค่าคอมมิชชั่นใน 1 ปี ที่ 5,000,000 บาท

คำนวณหักค่าใช้จ่าย 5,000,000 x 50% = 2,500,000 บาท

แต่เนื่องด้วยมีข้อกำหนดว่าไม่สามารถหักได้เกิน 100,000 บาท ทำให้ค่าใช้จ่ายสามารถหักได้เพียง 100,000 บาท ไม่ใช่ 2,500,000 บาท

มาทำความรู้จักเงินได้พึงประเมินที่ใช้ประเมินภาษีทั้ง 8 ประเภทกัน