มาทำความรู้จักเงินได้ประเภทที่ 1 – 40(1)กันเถอะ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

จากที่กรมสรรพากรได้มีการจัดแบ่งรายได้ออกเป็น 8 ประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บทั้งทางภาครัฐเองและคนที่เสียภาษีด้วย วันนี้เราเลยจะมาพูดถึงภาษีรายได้ประเภทที่ 1 หรือเรียกว่า 40(1) กันเพราะเกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมาก

เงินได้ประเภทที่ 1 หรือ 40(1) เป็นรายได้ที่เกิดจากการที่นายจ้างให้ผลตอบแทนแก่ลูกจ้างไม่ว่าจะเป็น ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน บ้านพัก ค่าอาหาร โบนัส เบี้ยเลี้ยง

สำหรับเงินได้ประเภทที่ 1 สามารถหักแบบเหมาจ่ายได้ 50% ของเงินได้ประเภทที่1รวมกับรายได้ประเภทที่2แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

สูตรคำนวณ

(เงินได้ประเภทที่ 1 + เงินได้ประเภทที่ 2) x 50% = ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักจาการายได้

*** ค่าใช้จ่ายในการหักต้องไม่เกิน 100,000 บาท

ตัวอย่าง

นักบินเงินมีรายได้ต่อปี 2,000,000 บาท

คำนวณหักค่าใช้จ่าย 2,000,000 x 50% = 1,000,000 บาท

แต่เนื่องด้วยมีข้อกำหนดว่าไม่สามารถหักได้เกิน 100,000 บาท ทำให้ค่าใช้จ่ายสามารถหักได้เพียง 100,000 บาท ไม่ใช่ 1,000,000 บาท

มาทำความรู้จักเงินได้พึงประเมินที่ใช้ประเมินภาษีทั้ง 8 ประเภทกัน