กระทรวงพาณิชย์รายงานเงินเฟ้อพฤษภาคม(CPI) 2562 เพิ่มจากปีที่แล้วและเดือนที่แล้ว

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กระทรวงพาณิชย์รายงานเงินเฟ้อพฤษภาคม(CPI)  2562 เพิ่มจากปีที่แล้วและเดือนที่แล้ว

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป(CPI) เดือน พฤษภาคม 2562 ปรับตัวสูงขึ้น

เทียบกับ พฤษภาคม 2561 ที่ 1.15%

เทียบกับ เมษายน 2562 ที่ 0.48%

สำหรับอัตราเงินเฟ้อนั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ

1.       อาหาร

2.       อื่นๆที่ไม่ใช่อาหาร

สิ่งที่ทำให้เงินเฟ้อเดือน พฤษภาคมปรับตัวสูงขึ้น มาจากส่วนของอาหารมากกว่า ส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารโดยเฉพาะอาหารสดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ เพราะที่ผ่านมาพบว่าสภาพอากาศมีอุณหภูมิร้อนจัด ส่งผลต่อการผลิตสินค้าที่เป็นอาหารลดน้อยลง และการเปิดเทอมทำให้ความต้องการอาหารมากขึ้น ส่วนสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารส่วนใหญ่ถึงจะเพิ่มน้อยแต่ก็ยังเพิ่มอยู่ ยกเว้นราคาพลังงานที่ลดลงตามราคาน้ำมันโลก

ที่มา: http://www.moc.go.th/