เงินลงทุนชั่วคราวคืออะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

สำหรับเงินลงทุนชั่วคราว ก็คือ เงินสดของบริษัทที่นำไปลงทุนระยะสั้นโดยปกติแล้วถ้าทิ้งไว้เฉยๆก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร เราเลยนำเงินตรงนั้นมาลงทุนดีกว่า เช่น การลงทุนในตั๋วเงินคลัง เพื่อที่จะได้ดอกเบี้ยมากกว่าการปล่อยเงินสดไว้กับธนาคาร