ทำไมเงินปันผลค้างจ่ายถึงเป็นหนี้สิน?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

คำถาม: ทำไมเงินปันผลค้างจ่ายถึงเป็นหนี้สิน?

คำตอบ:

เงินปันผลค้างจ่าย คือ

การที่บริษัทประกาศไปแล้วว่าจะจ่ายเงินปันผลแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายจริงๆ

ต้องรอให้ถึงวันที่จะจ่ายทำให้ตรงนี้เป็นหนี้สิน

เพราะว่ารับปากว่าจะจ่ายไปแล้ว เงินปันผลค้างจ่าย

เงินปัลผลค้างจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินหมุนเวียน